Weekly News

Dansk vandteknologi langt fremme

Dec 8, 2015 Vi passer godt på vores vand i Danmark, og vi er gode til at rense og genanvende vand – teknologier, man meget gerne vil have i mange lande med vandmangel.

Bæredygtighed er den rette vej

Dec 8, 2015 Rundt omkring i byggebranchen bliver der etableret værdikæder, hvor cirkulær økonomi indgår som et afgørende element. Virksomhederne Lemminkäinen A/S og Genvej A/S er et godt eksempel på to virksomheder, der i fællesskab har fokus på at udnytte genanvendte ressourcer optimalt.

Biomasse er økonomi og bæredygtighed

Dec 8, 2015 Mere 2G bioethanol i benzinen er et af de første eksempler på effektiv udnyttelse af halm og andre biologiske restprodukter, men fremtidsperspektivet er endnu større.

Offshorebranchen mangler folk

Nov 12, 2015 Der er mangel på bl.a. ingeniører inden for vindmølleindustrien og olie- og gasbranchen. Vi har talt med tre af de eftertragtede medarbejdere, der fortæller om deres valg – offshore.

Ny ISO-standard på vej

Nov 12, 2015 Offshore energiudvinding er et område, hvor antallet af arbejdsulykker er faldet støt de seneste ti år, men ny ISO-standard for arbejdsmiljø kan være med til at holde fast i den positive udvikling – også i krisetider.

Nu spændes livremmen i offshorebranchen

Nov 12, 2015 De faldende oliepriser lægger pres på underleverandørerne i offshorebranchen. Det kan man mærke i Esbjerg, hvor service til offshore- installationerne ude i Nordsøen er en af de helt store forretningsområder.

Lagring af energi bliver nødvendig

Nov 12, 2015 Vi står over for en revolution af det danske energisystem. De fossile energikilder skal udfases, og de bæredygtige skal overtage. Lagring af energi er en forudsætning for, at det kan lade sig gøre.

Grøn bliver det nye sort – men med små skridt

Nov 12, 2015 Danmarks energiforsyning skal være 100 procent fossilfri i 2050. Spørgsmålet er, hvilke teknologier, der skal fremmes for at nå målet. Energibranchen så gerne en mere pragmatisk tilgang, end tilfældet er i dag.

Gratis energi til samfundet

Nov 12, 2015

Den danske virksomhed KK Wind Solutions laver det, de kalder retrofit and upgrade af vindmøller kloden rundt. Ifølge CTO René Balle kan den rette retrofitting øge en mølles årlige energiproduktion med 3-5 procent og forbedre oppetiden med 10-20 procent. Det er gratis energi til samfundet, og der er masser af møller at arbejde med.

En fælles sikkerhedsstandard er målet

Nov 11, 2015 Både vindmølleindustrien og olie- og gassektoren arbejder i disse måneder intensivt på at få skabt fælles internationale sikkerhedsstandarder inden for hver sin respektive branche.