Weekly News

Vi må bevare forspringet

Vindmølleindustrien i Danmark er ude af krisen, og i dag er ca. 90 procent af alle havvindmøller i verden ’made in Denmark’, og 42 procent af elforbruget i Danmark dækkes af vindenergi. Men hvad skal vi gøre for at fastholde positionen som verdensmestre? Adm. direktør for Vindmølleindustrien Jan Hylleberg giver nogle bud.

Det er vigtigt, at der er stabilitet og ro om den danske energipolitik.

At Danmark i dag har en førerposition inden for vindenergi både som producent og som forbruger har både naturlige og strukturelle årsager. Vi har for eksempel fremragende vindressourcer og masser af lavvandede havområder. Derudover har det haft stor betydning, at energisystemet har efterspurgt vedvarende energi, dels på grund af energikriserne i 1970’erne og dels på grund af en politisk vilje om at reducere CO2-udslippet. Sidstnævnte lægger Jan Hylleberg særlig vægt på.

– Det betyder meget, at energisystemet efterspørger industriens løsninger. Det sætter gang i produktudviklingen og innovationen i vores branche. Vi skal fortsætte med at have fordelagtige rammevilkår, siger han, men understreger:

– Vi kan ikke hvile på laurbærerne. Der er konkurrenter, som sagtens kan slå os af pinden. Derfor er det vigtigt, at verdens mest avancerede vindmøller stadig bliver lavet her.

Selvom omstillingen til vedvarende energi i et vist omfang er fremmet af tilskudsordninger, er målet med en levedygtig udnyttelse af vindenergi, at den på sigt kan konkurrere med konventionel energiproduktion på markedsvilkår. Det mål er allerede nået for de vindmøller, der står på land, mens offshore vindmølleparkerne endnu har det til gode.

– Elpriserne er selvfølgelig afgørende, og lige nu ligger de lavt, men analytikerne siger, at det bliver i 2020’erne, at skiftet sker. Da kan vi komme på niveau med andre teknologier og for eksempel konkurrere med kul, mener Jan Hylleberg, som også påpeger, at det igen kommer an på energisystemerne. Ifølge ham er lagring af den fluktuerende vedvarende energi en væsentlig problemstilling. Opvarmning af fjernvarmevand med el fra vindmøller, er en af de enkleste løsninger, Vindmølleindustrien længe har argumenteret for.

At energisystemet har fokus på vedvarende energi er en forudsætning for, at energibranchen fortsat kan være i front med nye teknologier, også på eksportmarkederne. Det er vindmøller et godt eksempel på, og det er et område, hvor det går virkelig hurtigt i disse år.

– Det danske marked er ret lille i globalt perspektiv, men vi har formået at skabe nogle vilkår og en infrastruktur, som fremmer udviklingen, og vores løsninger tjener i høj grad som udstillingsvindue. Her findes teknologi, som er afprøvet og som fungerer i energisystemet, siger Jan Hyllebjerg og peger på, at vindmølleindustrien allerede er regionaliseret og flyttet ud til eksportmarkederne, hvor efterspørgslen er stor. Men det er vigtigt, at udvikling og forskning stadig sker i Danmark.

– Vi bevarer kun førerpositionen ved at være først med produktudviklingen og levere den billigste og bedste teknologi. Det gælder også for supportvirksomhederne. Vi er førende, fordi vi har styr på kvaliteten, er globalt til stede og er effektive, siger han, men sender også en hilsen til politikerne her efter folketingsvalget:

– Det er vigtigt, at der er stabilitet og ro om den danske energipolitik. Investeringerne i energisektoren løber over 20 og 30 år. Derfor skal investorerne være trygge omkring de langsigtede rammer. Hvis ikke, så trækker de sig, og vi kommer til at betale et højere risikotillæg, så vedvarende energi bliver unødigt dyrere.

Del

Journalist

Frank Motzkus

Andre artikler