Weekly News

Ventilation og indeklima følges ad

Tænk indeklimaet ind fra begyndelsen af byggeriet. Jørgen Christensen, der er adm. direktør i GK Danmark A/S, fortæller om, hvorfor man skal indtænke ventilation i bygninger.

Hvilke udfordringer ser I?

Især i de moderne energirigtige bygninger som skoler, plejehjem og kontorer er bygningerne så effektive og tætte, at hvis ventilation ikke tænkes ind fra start, så bliver det hårdt at opholde sig i bygningerne allerede efter morgenkaffen. Tilstrækkelig køling og frisk luft er udfordringen – med fokus på energi. I eksisterende byggeri handler det ofte om at få tilstrækkelig ventilation og fokus på køling uden giftige drivgasser.

Hvilke råd giver I om systemerne?

Systemerne til eksempelvis ventilation skal selvfølgelig fungere efter hensigten og være godt integreret i bygningerne. Og så skal systemerne transportere varme væk på den mest hensigtsmæssige måde rent energimæssigt. I dag fylder brandkrav eksempelvis også mere end førhen, så det er en god idé at samtænke flere anlæg og samle kompetencerne et sted. 

Del

Journalist

Pia Bundgaard Hansen

Andre artikler