Weekly News

Infrastrukturen i Nordtyskland er en af dansk logistiks største udfordringer, mener CBS-professor Britta Gammelgaard. LOGISTIK

Tyske køer er stadig største udfordring

For de danske virksomheder byder fremtidens logistik-udfordringer på masser af ny teknologi, men varerne skal stadig ned gennem Nordtyskland, hvor kødannelser giver store udfordringer.

Selv om den teknologiske udvikling konstant giver danske virksomheder nye udfordringer og muligheder på logistikområdet, udgør en gammel traver som fysisk infrastruktur stadig en markant udfordring, når varerne skal transporteres. Og det er ikke så meget den hjemlige infrastruktur, men derimod infrastrukturen i Nordtyskland, som til stadighed volder dansk logistik store problemer, mener professor i Supply Chain Management ved CBS, Britta Gammelgaard.

– For danske virksomheder er Nordtyskland et logistikknudepunkt, men Tyskland prioriterer i disse år andre områder end generel infrastruktur, hvorfor der alt andet lige bliver færre midler til den skandinaviske forbindelse. Hvis man skal holde længe i kø, stiger omkostningerne, og det bliver vanskeligere at forudsige, hvornår varerne er fremme.

Det er selvfølgelig til en vis grad op til logistikfirmaet at holde kunden orienteret, men alt andet lige stiger omkostningerne. Det har især betydning for Jyllands Korridoren og området omkring Hamburg, men derudover er vi udfordret af den træghed, der på tysk side er omkring Femern Bælt-forbindelsen, der bliver udsat gang på gang. Vi ved stadig ikke, hvornår den bliver bygget. Det er ikke kun en udfordring for dem, der transporterer varerne, men også for dem, der skal eksportere eller importere til Danmark, siger Britta Gammelgaard.

En helt anden udfordring er den teknologiske udvikling, som muliggør optimering af logistikken, men også skaber behov for en ny type forretningsbeslutninger.

– I årene, der kommer, vil vi se en stigende anvendelse af big data. Virksomhederne får adgang til stadig flere data, som kan analyseres og føre til yderligere optimering. Alt andet lige vil jeg tro, at det vil give langt mere integration af supply chain-processer, hvor kunder og transportfirmaer integrerer deres informationsflow for at optimere logistikken.

Teknologiudviklingen går hurtigt og udfordringen er, hvordan man skal behandle data, og hvordan man på den baggrund skal træffe forretningsbeslutninger. Det betyder også, at man skal have medarbejdere, der er kvalificeret til at arbejde med de nye data, siger Britta Gammelgaard.

Den stigende e-handel og dens integration med de sociale medier er også en faktor i udviklingen af logistik, påpeger hun.

– I dag kan nogle e-handel forbrugere vælge at få naboen til at tage en pakke med hjem til sig i steder for at betale en professionel transportør. E-handel branchen tænker hele tiden i nye distributionsformer, ikke mindst i lyset af de nye teknologier, der gør det muligt at individualisere processen mere og mere.

Fakta

Godstransporten til og fra Danmark over den sønderjyske grænse til Tyskland løb i 2013 op i 31,1 millioner tons, svarende til 47 procent af den samlede godstransport med lastbil, trailere og containere til og fra Danmark.

Kilde: TransEco2, 2014

Del

Journalist

Peter Klar

Andre artikler