Weekly News

Erik Østergaard, administrerende direktør for brancheforeningen Dansk Transport og Logistik (DTL), er formand for HH-gruppen. LOGISTIK

Tunneller mellem Danmark & Sverige

En fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg vil skabe vækst for erhvervsliv og borgere på begge sider af sundet. Det mener HH-gruppen - et dansk-svensk netværk af erhvervsorganisationer, der arbejder for en ny fast forbindelse mellem Danmark og Sverige.

– Forbindelsen vil medvirke til at integrere hele Øresundsregionen, så vi får et styrket og dynamisk arbejdsmarked med bl.a. handel og uddannelse på tværs af landene. Det vil kort sagt øge sammenhængskraften, siger Erik Østergaard, der udover at være administrerende direktør for brancheforeningen DTL, er formand for HH-gruppen.

Han tilføjer, at for en stor del af den professionelle trafik, er ruten Helsingør-Helsingborg 50 km kortere, end hvis man tager Øresundsbroen. Kilometer, der betyder noget i regnskabet, hvorfor mange vælger den korte rute.

– Problemet er ventetid i forbindelse med færgeoverfarten, men med to tunnelrør – et til vej og et til bane – hvor man kører direkte igennem, vil afstanden blive mindre, og vi vil få en sammenhængende Øresundsregion, der udnytter Danmarks strategiske placering som bindeled mellem Skandinavien og kontinentet, forklarer Erik Østergaard.

Del

Journalist

Redaktion

Andre artikler