Weekly News

Tænk optimering

Hos JFP ved de, at det gør en forskel at optimere arbejdsprocesserne i byggeri og byudvikling. Administrerende direktør Jesper Friis Kühlwein Poulsen fortæller, hvad de fokuserer på.

Hvad gør I anderledes end andre entreprenører?

– Når vi planlægger et byggeri, ved vi, at der skal afsættes god tid til afleveringsfasen. I stedet for først at gennemgå byggeriet ved afleveringen går vi det igennem sammen med bygherre minimum en uge før. Så kan vi nå at udbedre eventuelle mangler, inden bygningerne bliver afleveret, og dermed taget i brug.

Hvordan optimerer I processerne?

– Det handler om at tænke smartere og ud af boksen. Vi forsøger altid at tænke - og optimere - på tværs af faggrupper. Eksempelvis kan forskellige faggrupper sagtens arbejde i hver deres ende af en lejlighed og bytte midtvejs i løbet af én dag.

Hvilke redskaber bruger I?

– Vi bruger en app til at kvalitetssikre. Med den kan vi tage billeder på stedet, skrive tekster og angive eventuelle mangler direkte på en tegning. Informationerne kan hurtigt sendes videre til for eksempel elektrikeren, som ikke skal vente på, at der kommer et brev eller en mail hjemme fra kontoret.

Del

Journalist

Pia Bundgaard Hansen

Andre artikler