Weekly News

Årets messe samlede 146 udstillere fra vand- og afløbsbranchen. GENBRUG & AFFALD

Store visioner i vandbranchen

VandTek-messen samlede igen den danske vandbranche, hvor det ikke skorter på innovation og visioner i arbejdet med en af de knappeste ressourcer i verden.

Et vigtigt bidrag til fordoblingen af eksporten bliver derfor at fremme bæredygtige vandløsninger gennem ambitiøst sektorsamarbejde med udviklings- og vækstlande.

I Danmark tapper vi rent vand fra hanen som en selvfølge, men for menneskeheden som helhed er vand en af jordens knappeste ressourcer – og det er et forhold, den samlede danske vandbranche tager meget alvorligt, viste fagmessen VandTek, som i september blev afholdt i Lokomotivværkstedet i København.

Et af messens højdepunkter var arrangementet "Pit Stop Vandvision", der præsenterede handlingsplanen for virkeliggørelsen af Vandvision 2025, som blev vedtaget af 42 beslutningstagere fra virksomheder, videninstitutioner, organisationer og forsyninger på vandområdet på Vandtopmødet tilbage i februar 2015.

Handlingsplanen udstikker pejlemærker og beskriver aktiviteter inden for fire hovedområder: Innovation, Udstilling af danske løsninger, Nærmarkeder og Globale markeder.

Vandvisionens mål er, at den danske vandbranche skal fordoble eksporten i løbet af en 10-årig periode og sikre 4.000 nye arbejdspladser.

Derfor skal der sættes målrettet ind på relevante markeder i form af byer, nationer og regioner, der efterspørger danske løsninger.

Når det gælder innovation, udpeger handlingsplanen tre satsningsområder, der skal fokuseres på i forhold til eksport: Klimatilpasning, Symbioser inden for branchen samt Genbrug og forædling af vand.

Arbejdet med at identificere, analysere og synliggøre de mange eksisterende løsninger, vandbranchen allerede har søsat, skal intensiveres, da indsamling af erfaring ved installerede

løsninger ses som en forudsætning for at vælge relevante eksportmarkeder og beskrive fordele ved danske teknologier.

Spændvidden i den danske vandbranches erfaringer og løsninger vil ifølge handlingsplanen gavne den danske eksport både på højteknologiske nærmarkeder, hvor man i forvejen har godt styr på sit vand og derfor vil efterspørge specifikke, avancerede løsninger, og på globale udviklingsmarkeder, hvor der er et voksende behov for mange af de gennemprøvede vandløsninger.

Et vigtigt bidrag til fordoblingen af eksporten bliver derfor at fremme bæredygtige vandløsninger gennem ambitiøst sektorsamarbejde med udviklings- og vækstlande og ved at etablere partnerskaber for grundvandbeskyttelse og nedbringelse af vandspild flere steder i verden.

I den danske vandbranche bobler det med gode idéer, også blandt de yngre bidragydere. Den nyindstiftede pris ”Best Student Project” uddelt af Young Water Professionals Danmark og DANVA gik til civilingeniør fra DTU Miljø, Camilla Tang, der fik prisen for et projekt, der konkluderer, at pellets fra blødgøring af drikkevand ikke blot skal ses som affald, men kan være et potentielt alternativ til kalk i flere industrier.

I alt otte studerende fra danske uddannelsesinstitutioner var blevet udvalgt til at deltage i konkurrencen.

Som vinder skal Camilla Tang nu deltage på Young Water Professionals (IWA) konferencen i Wien i 2017.

VandTek blev afholdt første gang i 2009 og arrangeres af MCH Messecenter Herning i samarbejde med DANVA, Dansk Miljøteknologi, KL, Dansk Industri, Spildevandsteknisk Forening (STF) samt en række centrale og store aktører i den danske vandbranche.

Årets messe samlede 146 udstillere fra vand- og afløbsbranchen under hovedtemaerne rent drikkevand, klimatilpasning, spildevand og industriel anvendelse.

Fakta

De fire centrale hovedtemaer på VandTek: 1) Industriel anvendelse, optimering, fødevareproduktion, energi, 2) Rent drikkevand, 3) Store regnmægder - klimatilpasning, 4) Spildevand.

Del

Journalist

Peter Klar

Andre artikler