Weekly News

Arkitekten Frank Ghery står bag Masterplanen for Sønderborgs nye byområde. Her ses de foreløbige renderinger fra aart architects og ZENI arkitekter BY OG BYGGERI

Store forventninger til nyt multikulturhus

Det nye multikulturhus i Sønderborg Havn bliver et dynamisk sted for alle borgerne og inddrager historiske elementer i bygningerne, som giver identittet til byen.

Multikulturhuset vil være et sted med en markant identitet.

Der er et par år endnu, før Sønderborg Havns nye multikulturhus står færdigt, men forventningerne er store til, hvilket liv og inspiration til en række miljøer i byen, der bliver resultatet af bygningen.
Bygningen er en historie i sig selv, i det den blandt andet omfatter det oprindelige pakhus, der er over hundrede år gammelt, og som bevares, som en identitetsskabende faktor med et strejf af historien midt i alt det nye.
– Tilbygningen er markant med sine skrå glaspartier, som er fremhævet med mørke aluminiumsrammer i forhold til det oprindelige pakhus, men der er en spændende historie i det gamle byggeri med solide trækonstruktioner. De mørke aluminiumsrammer trækkes delvis med ind i det gamle pakhus omkring vinduer for at skabe en samhørighed, fortæller Anders Lyngby, bygningskonstruktør og rådgiver hos Sønderborg Kommune og tilføjer, at aktiviteterne i huset naturligvis også er med til at forme identiteten og karakterisere multikulturhuset.
 
Multikulturhuset vil blandt andet indeholde bibliotek, kunstskole, Det Tyske Bibliotek, multisal og udstillingslokale, og overordnet set er der formuleret en række visioner for multikulturhuset som pejlemærke for, hvordan huset ønskes brugt, med hvilket formål og af hvem.
– 1000-1500 mennesker vil have deres daglige gang i bygningen, og alene dette vil skabe liv, men bygningen vil også skabe mulighed for koncerter, foredrag, udstillinger og andre typer arrangementer, lige som der også vil være en cafe i bygningen, siger Anders Lyngby.
 
Hoffmann er totalentreprenør på projektet og er begejstret for den spændende opgave med byggeriet.
– Det er spændende, at det gamle pakhus skal fortsætte med at være anvendeligt. Den nye del er et mere ’traditionelt’ byggeri, men kombinationen giver nogle sjove udfordringer. Der er mange trækonstruktioner, som kræver mange tilpasninger og opretninger, så bygningerne også kan hænge sammen. Etagehøjden ligger fast i det gamle byggeri, så det betyder, at der kommer nogle spændende spring, trapper og gangforløb mellem bygningerne, forklarer Lars Kremerbak, projektchef hos Hoffmann.
 
Pakhuset er det eneste oprindelige byggeri på havnen fremover, og der er interessante visioner for den nye kombinationsbygnings indflydelse på borgere og brugere af bygningens funktioner.
– Multikulturhuset vil være et sted med en markant identitet, som karakteriserer huset såvel som de involverede parterne. Som grundtanke for synergien partnerne imellem fungerer
temaerne ’læring’, ’kunst’ og ’kultur’ som rød tråd og samlende karakteristika. Multikulturhuset er alment tilgængeligt og tilbyder alle byens borgere et sted, hvor de kan lære, udvikle sig, blive inspireret og tilegne sig ny viden stort set hele døgnet, forudser Anders Lyngby og kommunen, som også regner med, at multikulturhuset vil tiltrække andre, end borgerne i byen.
Det forventes, at både endagsbesøgende og turister vil komme til Sønderborg og opleve nogle af de nye ting, der sker på det kulturelle/kreative område i hele byen. Arkitekten Frank Gehry står bag en masterplan for hele området med projekter, der omfatter erhvervs,- bolig og kulturelle byggerier, der til sammen skal bringe Sønderborg fremad på alle områder.

Del

Journalist

Jens Kisker

Andre artikler