Weekly News

Per Homann Jespersen, lektor på Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, RUC BY OG BYGGERI

Storbyerne er attraktive for befolkningen og virksomhederne

Byerne – de store byer – har i de sidste årtier vundet i betydning på snart sagt alle fronter. Over en 10-års periode er de fem største danske kommuners andel af indbyggertallet steget 5%, andel af arbejdspladser steget 6½% og andelen af de beskæftigede med hele 9% - en voldsom centralisering. Byerne er blevet mere attraktive for befolkningen, især dem i arbejde, og for virksomhederne.

Byernes stigende attraktivitet er et resultat af mange forskellige trends. Én af de væsentligste er at byerne giver muligheder for at leve et sundt og alsidigt liv, der ikke som førhen er fysisk begrænset til bolig og parker, men hvor også dele af gadearealet er inddraget i dagliglivet og hvor fritidsmuligheder er blevet stærkt udvidet.

Adgangen til transportmidler gør, at man ikke er bundet til byen. Man kan forholdsvis let opleve landlig idyl, komme i skoven eller opleve andre byer. Den frihedsfølelse, som er knyttet til mobiliteten lader sig endnu bedre realisere med bopæl i storbyen.

Dermed er også en grundlæggende modsætning i fremtidens byudvikling tematiseret: Byboerne værdsætter den høje mobilitet, som byen giver, men ønsker samtidig, at den trafik som mobiliteten giver anledning til, ikke må forringe livskvaliteten i byen. Den nødvendige trafik i byen må ikke forurene og trafikken skal klare sig med meget mindre plads, hvis der også skal være plads til byliv. En bilist optager cirka 10 gange så meget plads som en cyklist eller en buspassager. Det er biltrafikken, der må reduceres.

Allerede nu er det en udfordring, som viser sig som bl.a. trængsel i byerne. Udfordringen her består i at begrænse biltrafikken til det mest nødvendige – og i hvert tilfælde sørge for, at biler i byen er biler, som har start eller mål i byen, altså at fjerne gennemkørende trafik. Så der skal noget ’pisk’ til. Gulerødder i form af attraktive alternative transportmuligheder, gode cykel- og gangfaciliteter, bus, letbane og metro, skal der selvfølgelig også til, men er ikke tilstrækkeligt.

Når byerne vokser med flere boliger og flere arbejdspladser giver det endnu større udfordringer – der skal findes løsninger som kun giver en marginal forøgelse af biltrafikken – når der kommer 20% flere indbyggere og arbejdspladser i København, er der ikke plads til 20% mere biltrafik.

Pisk er aldrig populært – tænk på diskussionen om betalingsringen/trængselsringen – men politikerne må tage mod til sig og finde de rette virkemidler, der kan understøtte en trafikal udvikling, der giver masser af mobilitet, men ikke ret meget biltrafik.

Del

Journalist

Per Homann Jespersen, lektor på Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, RUC

Andre artikler