Weekly News

Stadig masser af energi-besparelser at hente

Der er stadig både kroner og kilowatt-timer at spare i de danske produktionsvirksomheder, hvis energien bliver omlagt intelligent.

Mange steder kan man spare i nærheden af 50 procent.

Igennem de seneste 10 år er der hentet store besparelser på det danske energiforbrug igennem optimering af virksomheder landet over. Siden 2006 har energiselskaberne haft årlige energisparemål, der med energiaftalen i 2012 blev til en forpligtende spareindsats. I 2014 reducerede energiselskaberne forbruget med 2,6 milliarder kilo- watt-timer.

Hidtil har der været mest fokus på de større virksomheder, der har haft de lavest hængende frugter. Men potentialet for energibesparelser er på ingen måde udtømt i de danske virksomheder. Tiden er kommet til at fokusere på SMV’er, mener Michael Kamstrup Søndergaard, der er direktør i Dansk Energirådgivning.

– Der er stadig masser at hente i de små og mellemstore virksomheder, hvor der typisk ikke er ressourcer til at fokusere på energien. Hvis man skal spare energi, skal man være en relativt stor energiforbruger, og det kan være alt fra lakeringsvirksomheder til fødevareproducenter. Mange steder kan man spare i nærheden af 50 procent, men vi ser også projekter, hvor der spares mere, siger han.

Virksomheder, der ikke har fokus på energiomkostningerne, går potentielt set glip af store besparelser, der kan øge konkurrenceevne og levedygtighed. Når energirådgiverne laver energieftersyn, kigger de efter den kortest mulige tilbagebetalingstid, da det er det mest sandsynlige at få gennemført i virksomheder, der ikke normalt lægger meget vægt på energien.

– Vi ser mange ret attraktive projekter med tilbagebetalingstider på under tre år. Virksomhederne har sjældent interesse i at gennemføre projekter med højere tilbagebetalingstid. De skal jo typisk vælge fra en pallette af interessante investeringsprojekter, og der er energibesparelse bare ét af dem. Vi er i konkurrence med andre projekter som investeringer i nye maskiner, ny linjeproduktion eller nye logistikløsninger, og de mest rentable projekter er dem, som bliver gennemført, forklarer Michael Kamstrup Søndergaard.

SMV’er står for godt og vel to tredjedele af erhvervslivets samlede energiforbrug, og der er derfor god grund til at tage at fat her, hvis det skal lykkes at opfylde de ambitiøse danske klimamål.

Energiklyngecenter Sjælland er en platform for samarbejde om energi hos kommuner, erhvervsliv og forskningsinstitutioner, der skal stimulere den strategiske energiplanlægning i Region Sjælland. Centret har et bredt fokus, som både inkluderer vind, bioenergi og også effektiviseringer hos SMV’er. I et unikt samarbejde med SEAS-NVE, Danfoss og Siemens har de lavet energiscreeninger for en række virksomheder i regionen, blandt andre Chris Jensen Stenlille A/S der producerer rustfri stålkomponenter. Screeningen viste, at med en investering på en halv million kroner kunne virksomheden reducere energiforbruget med 25 procent. I en rapport fra 2010 vurderer Energistyrelsen, at potentialet for besparelser blandt SMV’er er 10 procent ved tilbagebetalingstider på to år og op til 33 procent ved tilbagebetalingstider på op til 10 år.

Del

Journalist

Kasper Boye

Andre artikler