Weekly News

Smart design fører til mindre affald

Når designerne former et produkt, er det vigtigt, at det kan løse den funktion, det er tiltænkt. Nogle gange skal produktet også have et indbydende udseende, og på det seneste er designerne begyndt at tænke over, hvordan produktet kan genanvendes. Lamper, højtalere eller pumper kan designes, så de er nemme at skille ad efter brug. Dermed kan delene genanvendes eller genbruges i nye produkter i stedet for at havne i containeren med affald.

Cirkulær økonomi handler om at skabe et smartere design af produkterne, så ressourcerne rækker længere.

Cirkulær økonomi handler om at skabe et smartere design af produkterne, så ressourcerne rækker længere, og der bliver skabt mindre affald. Det gælder også om at gentænke salg og forbrug. Vi kan f.eks. nøjes med at købe ydelsen ”lys” i stedet for at købe lamper. Endelig skal vi blive meget bedre til at genanvende vores affald.

Hvis virksomhederne formår at bevare produkter og materialer i et cirkulært kredsløb, kan det få stor betydning. Det anslås, at der kan skabes 7.000-13.000 job i Danmark frem mod 2035. Vores CO2-udledning bliver tre-syv procent lavere. Forbruget af visse ressourcer vil blive mellem fem procent og 50 procent lavere, og nettoeksporten vil stige med tre-seks procent, fordi de danske løsninger vil blive efterspurgt andre steder i verden.

Mange virksomheder er i gang med at tænke i cirkulære løsninger. Men på nogle områder – ikke mindst inden for affaldshåndtering – er der barrierer, som står i vejen for udviklingen.

Affaldssektoren er organiseret som i 1980’erne, hvor affald blev anset som et problem. I fremtiden vil der blive kamp om ressourcerne. Derfor skal vi have ensrettet kommunernes indsamling af affald, og private virksomheder skal have mulighed for at behandle affaldet på markedsvilkår. Det vil åbne for effektiviseringer og skabe større ensartede mængder af de forskellige affaldsfraktioner – f.eks. plast og metal.

Regeringen har allerede i sin forsyningsstrategi lagt op til ændringer. Men de konkrete forhandlinger på området har vi indtil videre kigget langt efter.

Rammerne er heller ikke optimale inden for genbrug. Der er allerede et stort velfungerende marked for genbrug i Danmark, men en række kommunale genbrugsbutikker skævvrider konkurrencen. Når kommuner giver tilskud til deres egne genbrugsbutikker, betaler borgerne for at få genbrugt elektronik og andre genstande samtidig med, at frivillige organisationer og de virksomheder, som sælger genbrugt elektronik og andre genstande, får unfair konkurrence.

Vi har brug for, at regeringen sætter handling og ressourcer bag visionerne og kommer med et ambitiøst politisk udspil for, hvordan man kan få ressourcerne til at række længere i en cirkulær økonomi. 

Del

Journalist

Karin Klitgaard, miljøpolitisk chef i DI

Andre artikler