Weekly News

Man lader studerende bygge produkter til netværket som kommunen får gavn af, fortæller Flemming Jensen fra EnergiMidts. BY OG BYGGERI

Smart City på landet

De 145 beboere i landsbyen Almind bliver testpersoner i et innovationsprojekt, der skal bane vej for nye smart city løsninger.

Der er et enormt energibesparelsespotentiale.

I forbindelse med udskiftningen af gadelamperne i den lille landsby Almind integrerer man smartcity-teknologi i lygtepælene, der i en testfase skal levere wi-fi, opsamle trafikdata, registrere skrald og hvad de involverede teknologileverandører ellers finder på at sætte dem til. I et integreret netværk vil sensorerne både opsamle og sprede information til borgere såvel som politikere.

– En sensor i toppen af for eksempel skraldespanden registrerer, hvor meget den er fyldt, og en rammesensor i lygtepælene samler viden op og sender det videre, fortæller civilingeniør Thorkild Vestergaard fra Almind Smartcity til dr.dk.

EnergiMidt er et af de selskaber, der afprøver løsninger i Almind, og markedsudviklingschef Flemming Jensen ser et stort potentiale for energibesparelser i de intelligente løsninger.

– Vi sætter trådløse noder i lamperne, der kan kommunikere med hinanden, og det skaber et trådløst netværk hele vejen igennem byen. Så kan man sidde fra centralt hold og styre gadelyset, hvornår skal det tænde og slukke, hvor meget skal det dæmpes om natten, og når en lampe går ud, får man automatisk besked om det, siger Flemming Jensen.

– Derudover sætter man sensorer på alle lamperne, så når der ikke er gående eller trafik, sænker man lysniveauet, og når trafikken nærmer sig, blænder man op. Man opfatter det ikke som billist eller gående. Der er et enormt energibesparelsespotentiale.

EnergiMidts samarbejder med det schweiziske selskab Paradox Engineering om løsningen i Almind. Man anvender en open source teknologi for at stimulere iværksætteri og forhåbentligvis derigennem skabe nogle arbejdspladser. Flemming Jensen forestiller sig, at man eksempelvis kan lave hackathons for universitets- og ingeniørstuderende.

– Man lader de studerende bygge produkter til netværket, som kommunen får gavn af. I første omgang er det en mulighed for kommunerne mere end det er en forretningsmulighed for os. Det kan være noget, der på én gang løser et konkret problem og skaber borgerinddragelse. I sidste ende bliver det måske til et produkt, som vi kan markedsføre i andre kommuner.

For Flemming Jensen kan intelligente løsninger være med til at frigive kræfter og ressourcer for kommunerne til at fokusere på andre opgaver.

– Nærmest alt i vores hjem og byer indeholder elektronik og kan på en eller anden måde kommunikere. Hvis alle disse dimser kobles sammen i ét stort netværk, jo mere kan du afkode adfærd, som du kan lære af til indrette sig klogere og gøre tingene smartere. Jo mere du kan automatisere, jo mere kan du få hænder fri til det, der batter for politikerne som skole, ældrepleje, sygehusvæsen, afslutter han.

Fakta

Viborg Kommune har inviteret flere teknologileverandører til at sætte udstyr i masterne i Almind. Når testfasen er overstået, vil en eller flere løsninger blive installeret rundt omkring i kommunen. I landbyerne Rødkærsbro og Bjerringbro er de nye master klar til at blive installeret med smartcity-teknologi. Smart City koncepter afprøves derudover over hele Danmark med Smartaarhus og CEDI’s intelligente cykelsti i Middelfart som eksempler.

Del

Journalist

Kasper Boye

Andre artikler