Weekly News

Smart City-løsninger skaber byrum i balance

Smart City er et begreb, som har bredt sig med hast, og en del af Smart City er udviklingen af byrummet, hvor smart-teknologi og opsamling af data bliver en naturlig del af byen. Virksomheden VEKSØ er specialister i levering af hele løsninger og koncepter inden for Smart City-området.

Når kommuner skal udvikle og planlægge infrastruktur i byerne, tænkes der i dag meget i intelligente produkter med dataopsamling og -generering og andre Smart City-løsninger. Behovet er en naturlig effekt af den øgede tilvækst i byerne, og det er derfor vigtigt konstant at være på forkant med udviklingen. En virksomhed, som har over 50 års erfaring på området, er VEKSØ, som leverer alt fra belysning over møbler til affaldsbeholdere. Virksomheden tilpasser sig den enkelte kundes behov, og leverer samlede individuelle løsninger. Det smarte i VEKSØs produkter viser sig bl.a. i deres affaldsbeholdere, som komprimerer affaldet, og derved giver mere plads. Samtidig giver beholderen elektronisk besked til kommunen om tid for tømning, og hvor meget indholdet fylder. Muligheden med en konstant datagenerering fra VEKSØs produkter giver kommunerne et stort potentiale til brug for optimering og udvikling, og sparer også både mandskab og tid.

Smart City-begrebet er udsprunget af at byerne vokser, og håndteringen af denne vækst kræver nye løsninger, som også er bæredygtige.

– Vi leverer hele løsninger og koncepter inden for Smart City-området – og dermed ikke kun enkeltprodukter. I samarbejdet med kunden, som kan være en kommune, leverer vi produktløsninger og koncepter, som netop matcher deres bys behov, fortæller Christian Olsen, som er udviklingschef i Veksø. Andre producenter som f.eks. Inventarum og Carbi leverer også forskellige produkter til byrummet, herunder til institutioner, hoteller og virksomheder. Inventarum arbejder sammen med både designere og landskabsarkitekter og leverer bl.a. også produkter i beton. De leverer både til indendørs- og udendørsrum. Carbi, derimod, har specialiseret sig i at have færre produktkategorier, og sætter en ære i at levere alle mærker inden for deres lidt mindre sortiment. VEKSØ har et særligt Smart City-koncept, og de leverer også belysning, som registrerer bevægelser, og som indretter lyset derefter.

Danmark er generelt langt fremme inden for udviklingen af Smart Cities. Hvis konceptet kunne komme lige så højt op på den politiske dagsorden som f.eks. vindmøller, kunne Danmark, ifølge Christian Olsen, med fordel brande sig på Smart City og gøre en forskel udadtil i verden. Smart City-begrebet har i mange tilfælde vist sig lidt svært at definere klart både for afsender og modtager, da begrebet er så åbent. VEKSØ har dog defineret helt klare og konkrete budskaber omkring, hvorfor det er vigtigt at skabe smarte byrum. Deres mangeårige erfaring på området skaber forudsætning for, hvad disse byrum kan tilbyde samt et godt grundlag for at byerne fortsat kan udvikle sig innovativt.

Del

Journalist

Maibritt Lund Pilgaard

Andre artikler