Weekly News

Smart City 2.0 vil være knudepunkt for mennesker og miljø

Danmark er foregangsland for miljørigtigt byggeri og grønne byer. Næste skridt er at gøre den globale bæredygtighed økonomisk og social.

Via vores bygninger og byplanlægning kan vi samtidig imødekomme de udfordringer, som urbaniseringen medfører.

Miljøforegangslandet Danmark skal ud i marken, mener Dansk Byggeris adm. direktør, Lars Storr-Hansen. For det første skal vi inden for byggeri og byplanlægning blive ved med at udvikle nye og eksisterende løsninger ved at fokusere på de mennesker, som bor der. For det andet skal de mange værdifulde bæredygtige løsninger, som danske virksomheder allerede ligger inde med, eksporteres ud til et stadigt stigende globalt marked.

Som erhvervs- og arbejdsgiver­organisation for virksomheder inden for byggeri, anlæg og bygge­industri, deltager Dansk Byggeri aktivt i dialogen om branchens fremtidige rammebetingelser, herunder byudviklingsvisionen Smart Cities, eller “den intelligente by”.

Ifølge rapporten “Danish Smart Cities: Sustainable Living in an Urban World” er det intelligente ved disser byer samspillet mellem bæredygtighed og informations- og kommunikationsteknologi i form af data og intelligente værktøjer, der forbinder viden og mennesker (Copenhagen Cleantech Cluster, 2012).

Internationalt har Danmark længe været foregangsland for både bæredygtighed og Smart City initiativer – ikke mindst på grund af den høje proportion af danske “intelligente” byer. Det er dog ingen grund til at hvile på laurbærrene, mener Dansk Byggeri, som nu annoncerer anden generation af denne byudviklings­vision: Smart City 2.0.

– Første bølge i udviklingen af Smart Cities handlede i høj grad om teknologi, data og sensorer, fortæller Lars Storr-Hansen. Eksempelvis, når en affaldscontainer selv kan give besked om, hvornår den skal tømmes. Her kan der være mange skattekroner at spare, og det er uden tvivl vigtigt. Men nu skal vi skridtet videre og sørge for, at byerne også er liveable. Eller sagt på dansk – byer skal være bygget til mennesker.

Liveability betoner, at bæredygtighed ikke bare handler om ansvarlighed over for naturen og det fysiske miljø, der omgiver os, men også over for vores fælles sociale og økonomiske liv; Og såkaldte liveable cities er ifølge Lars Storr-Hansen en særligt dansk ekspertise.

– Det vi kan, er at bygge grønne byer med relativ lav forurening, hvor man eksempelvis kan bade midt i København. Her er trygt, og sanserne stimuleres ved, at bygningerne og bymiljøet er varierende; Tiltag, som tiltrækker mennesker, og gør, at de har lyst til at færdes der, forklarer han.

Den danske model handler dog ikke bare om hygge:

– Via vores bygninger og byplanlægning kan vi samtidig imødekomme de udfordringer, som urbaniseringen medfører, fortsætter Lars Storr-Hansen. Større befolkningstæthed i byerne betyder eksempelvis, at der bygges på mange af de flader, som ellers ville absorbere nedbør. Når global opvarmning oveni medfører stigende nedbørsmængder, skybrud og havstigninger, så stiller det nye krav til vores bygninger og byggematerialer: De må have flere funktioner – som når der anlægges en skaterbane, eller et tag benyttes som rekreativt område ved at lægge græs, der samtidig fungerer som opsamler og afleder af regnvand.

At investere i grøn omstilling og ekstra bæredygtige tiltag i byrummet, som for det blotte øje ser ud til at være af social karakter, indebærer således ikke bare en miljømæssig gevinst, men også en økonomisk, idet de holdbare løsninger foregriber problemer før de opstår. Skal man alternativt reparere skaderne, når det er gået galt, så bliver det oftest først virkelig dyrt, pointerer Lars Storr-Hansen, og minder om skybruddet i København i 2011, som endte med at koste knap 6,2 mia. kr.

Siden er de danske virksomheder dog kommet gevaldigt efter det, og vi kan i dag kalde os førende inden for udvikling af løsninger, som under hensyn til alle tre bæredygtighedsfaktorer bruger bygninger og byer som aktører i understøttelsen af den grønne omstilling, fastslår han.

– En knowhow, som de danske virksomheder med en fortsat politisk prioritering i ryggen har alle grunde til at blive ved med at udvikle, og som vi gennem global eksport skal stille til rådighed for, og levere til, et stadigt stigende marked.

Ifølge den seneste World Migration Report forventes det, at 2/3 af verdens befolkning vil være byboere i 2050, påpeger Lars Storr-Hansen.

– Der skal altså i de kommende år bygges rigtig mange boliger – infrastrukturer og hele byer skal planlægges.

Og har man som dansk virksomhed endnu ikke mod på at etablere sig på den anden side af jorden i f.eks. Kina, kan man starte med blot at se over Øresund.

– Stockholm planlægger at bygge 140.000 boliger frem til 2030, pointerer han. Det ved vi noget om, og det kan vi hjælpe med at løse. 

Fakta

Smart Cities

“Den intelligente by”, er en byudviklingsvision, som fremmer brugen af informations- og kommunikationsteknologi i forbindelse med udviklingen af bæredygtige byer. Ifølge rapporten “Mapping Smart Cities in the EU” var Danmark i 2014 blandt de fire EU-lande med den højeste proportion af Smart Cities.

Del

Journalist

Julie Gufler

Andre artikler