Weekly News

Eva Kjer Hansen, Miljø- og fødevareminister (V) MILJØ

Slam kan blive til guld

Vi er blandt verdens bedste til at producere vandteknologi i Danmark.

Vækst og miljø ikke er hinandens modsætninger. Et godt eksempel er spildevand. Fra 2016 kan renseanlæggene i Aalborg kappe ledningen til elforsyningsnettet uden at gå i stå. De bliver energiproducerende og CO2-neutrale i stedet for at være energiforbrugende.

Det kan lade sig gøre, fordi den lokale forsyning har haft en langsigtet strategi om energibesparelser, energiproduktion og nyttiggørelse af det organiske stof i slammet. Derfor kapper de heller ikke kontakten til elforsyningsnettet, for de kan begynde at sende grøn overskudsstrøm tilbage til elværket.

Og de er ikke alene i Aalborg. I Aarhus, Billund, København, Odense, Kalundborg og flere andre byer findes lignende projekter. De er en del af den miljørevolution i spildevandssektoren, som er i gang herhjemme. Slam og varme fra spildevand bliver til energi, og værdifulde stoffer som fosfor udvindes af spildevandet og sælges som gødning. Det beviser, at vækst og miljø ikke er hinandens modsætninger.

 
Det kommer både forbrugerne og virksomhederne til gode. For hvis tallene på vand- og spildevandsforsyningens elregning er sorte i stedet for røde, smitter det af på den vandregning, de sender videre til borgere og virksomheder. I dag betaler virksomhederne store summer for at komme af med spildevandet, men i Kalundborg er der planer om at gøre det gratis for store virksomheder at sende spildevand til rensning, hvis energiindholdet i vandet er tilstrækkeligt højt. Det vinder både slagteriet og renseanlægget på. 

Den danske vandsektor står i dag for ca. to procent af det samlede energiforbrug. Med teknologier, som findes i dag, kan forsyningerne samlet set blive energineutrale og i mange tilfælde energiproducerende ligesom i Aalborg. Det er ikke gået ubemærket hen i andre lande. I oktober blev et dansk fyrtårnsprojekt for vandteknologi, der netop demonstrerer de ypperste teknologier for, hvordan man kan udvinde energi fra spildevand, solgt i to eksemplarer til sydkoreanske kunder. Fyrtårnsprojektet blev skabt med støtte fra Miljø- og Fødevareministeriets program til udvikling af miljøteknologi, og salget viser, hvad der kan komme ud af, at offentlige og private virksomheder går sammen.

Vi er blandt verdens bedste til at producere vandteknologi i Danmark, og ved at udvikle ny teknologi, der for eksempel kan udnytte værdierne i et restprodukt som spildevand, styrker vi både dansk eksport og er med til at løse globale miljøproblemer. Med andre ord kan slam ende med at blive til guld.

Del

Journalist

Eva Kjer Hansen, Miljø- og fødevareminister (V)

Andre artikler