Weekly News

Sæt gang i standarden

Kvalitetsstandarden ISO 9001 er løftet til en nyt niveau med en ny version som blev lanceret i 2015. Den kommer til at skabe en fælles struktur for fremtidens standarder, hvilket får stor betydning for offshoreindustrien som stiller store krav til kvalitet, miljø, sikkerhed og arbejdsmiljøsikkerhed.

Der er virksomheder som meget let kan certificeres til de reviderede krav.

Overordnet set blev der med ISO 9001:2015 introduceret en fælles struktur for alle ledelsesstandarder fremadrettet. Det vil sige, at der i fremtidige ISO-standarder anvendes samme grundtermer og definitioner. Den nye struktur skal gøre hverdagen og arbejdet med ledelsesstandarder nemmere for virksomheder, der er certificeret efter flere standarder. Det får i høj grad betydning når f.eks. den kommende standard for arbejdsmiljø ISO 45001 bliver publiceret i oktober i år. Den bliver del af et helt kompleks af tre standarder som har særlig betydning inden for offshorebranchen, som ud over ISO 9001:2015 også tæller miljøstandarden ISO 14001 som også er blevet opdateret i 2015.

DNV GL, Glaesel Management, Dansk Standard og Bureau Veritas er nogle af de virksomheder som hjælper med opgraderingen til de nye 2015-standarder, og de får travlt med at hjælpe med at implementere de nye krav i løbet af de næste to år hvor overgangsperioden slutter.

To nyheder ved ISO 9001:2015 får stor betydning for kvalitetschefer i de certificerede virksomheder. For det første bliver kravet om en risikobaseret tankegang særligt fremhævet og for det andet bliver der stillet større krav til virksomheders topledelse.

ISO 9001-standarden introducerede oprindeligt krav om anvendelse af en risikobaseret tilgang til vurdering af de forhold, som et ledelsessystem skal styre. Der er tale om forhold, som udfordrer certificerede virksomheder til at udvikle sig til et nyt niveau. Kortlægning af risici er i dag allerede en del af kravene i standarderne for miljøledelse og arbejdsmiljø, samt flere af de sektorspecifikke kvalitetsstandarder og er nu også introduceret i ISO 9001:2015.

Den risikobaserede tilgang har altid været en implicit del af standarden, men med den nye version gøres dette mere eksplicit ved at inkorporere det i de forskellige kapitler af standarden. Risiko opfattes ofte negativt, men en risikobaseret tilgang skal hjælpe virksomhederne med at identificere muligheder og forbedringspotentialer, og skal derfor opfattes som en positiv mulighed.

Den nye standard stiller større krav til topledelsen end tidligere. Ved at ændre ordlyden omkring ledelsens ansvar fra krav om engagement til krav om udøvelse af lederskab i kapitel 5 af ISO 9001:2015, sendes der indirekte et signal om, at standardens krav skal have en større forankring i de tiltag, ledelsen gør for at udvikle produkter, processer og kunderelationer.

– Der er i dag ledelser, som gør en fortrinlig indsats for at skabe resultater gennem medarbejderinvolvering og lederskab omkring forbedring af forretningsprocesserne. Disse virksomheder vil meget let kunne certificeres til de reviderede krav, fordi systemer, kultur og holdninger er helt synkrone med de kunder, de markeder og de produkter, de beskæftiger sig med. Der venter imidlertid en større udfordring for de virksomheder, hvor ledelsessystemet har levet et stille eller separat liv parallelt med den øvrige forretningsudvikling, men ikke revideret i overensstemmelse med forbedringer i forretningsprocessen. Et sådant system vedligeholdes ofte af en kvalitetschef, som på egen hånd gør sit bedste for at lukke de afvigelser, som certificeringsorganet rejser, fortæller Lead Auditor og Training Manager i Bureau Veritas Certification Sven Hauberg Nielsen.

I fremtiden kommer topledelsen til at demonstrere lederskab og engagement i forhold til kvalitetsledelsessystemet ved at involvere alle interessenterne i at fastsætte kvalitetspolitikken og sikre, at denne stemmer overens med virksomhedens strategiske mål samtidig med at ansvar, roller og beføjelser er tildelt og kommunikeret.

Fakta

ISO 9001:2015 blev offentliggjort september 2015, hvorefter virksomheder har 36 måneder til at implementere den nye standard.

Del

Journalist

EMP

Andre artikler