Weekly News

Robotterne kommer – og de sorterer affaldet!

For første gang i Danmark er det muligt at sortere affaldsplast ved hjælp af robotter. Mød Nomi4s i/s, der er en af hovedarkitekterne bag den nye løsning og selskabets direktør Hans Bloch.

Da anlægget er det første af sin art her i landet, har vi skulle samle alle erfaringer selv.

Plast er ikke blot en måde at emballere fødevarer og andre produkter på, det er også en vigtig ressource. I 2014 blev godt 30 procent af alt husholdningsaffald i Danmark genanvendt – men med tiltaget ”Danmark Uden Affald” var det regeringens ønske at sætte skub i en bevægelse og gøre op med vores hidtidige ”forbrug og forbrænd”-tankegang, og gå mere i retning af et samfund, hvor materialerne genanvendes – igen og igen. Målsætningen er ambitiøs og første milepæl er en genanvendelse af 50 procent af vores affald fra husholdningen i 2022.

Første skridt i denne retning er bedre sortering, men når det gælder plast, er der en række udfordringer. Plast forekommer i en lang række forskellige plasttyper, og så har plast et overvældende udvalg af udformninger. Skal plast genanvendes, er det vigtigt, at de enkelte plasttyper ikke er sammenblandet, men i stedet sorteret med præcision for at kunne indgå i nye produkter.

Der er derfor behov for nye metoder til at håndtere og ikke mindst sortere de mange forskellige typer, der dagligt forlader de danske husholdninger, og dette er baggrunden for det robotsorteringsanlæg, der blev indviet i marts i år.

Det fælleskommunale affaldsselskab Nomi4s i/s er en af hovedaktørerne bag udviklingen. Hans Bloch fra Nomi4s fortæller:

– Der er et stadigt større fokus på at sortere plast, og sikre at det plast vi sorterer, er af høj kvalitet. Vi ønskede at udvikle et robot­sorteringskoncept, der både kunne anvendes alene og sammen med både nuværende og kommende løsninger til sortering af affald. Et koncept hvor vi kunne afprøve ny teknologi baseret på robotsystemer og med et minimum af menneskelig håndtering.

Resultatet står nu i Holstebro, og tygger sig støt gennem affaldsplast fra i alt 148.000 borgere i Nomi4s kommuner: Holstebro, Lemvig, Skive og Struer.

Målet er en løsning med endnu større kapacitet og øget effektivitet – og som ikke mindst vil være i stand til at bidrage til den cirkulære økonomi, og dermed også hjælpe regeringen og kommunerne med at nå deres mål.

Robotanlægget, som er det første af sin art her i landet, er udviklet i et særligt samarbejde mellem Nomi4s og tre private virksomheder og har modtaget økonomisk støtte fra Miljøstyrelsen og Region Midtjylland.

– Da det er det første af sin art her i landet, har vi ikke kunnet spørge andre til råds, men har skullet samle og afprøve alle erfaringerne selv, forklarer Hans Bloch om anlægget.

Det fungerer ved at programmerede specialsensorer kan genkende og identificere op til 20 forskellige typer af plast. Derefter sendes besked om den specifikke plasttype og dens nøjagtige placering på båndet til én af de seks robotter længere nede i systemet. Den udvalgte robot indstilles derefter automatisk og er klar til at gribe genstanden, hvilket den kan ca. 50 gange pr. minut.

Robotterne kan indstilles til at sortere specifikt efter forskellige typer af plast, men der er stadig et stykke vej inden robotterne kan tage sorteringsarbejdet helt ud af hænderne på os mennesker, hvis man spørger Hans Bloch:

– I dag fungerer anlægget som et demonstrationsanlæg, og der justeres og vurderes stadig på en lang række parametre: Hvordan kan man optimere hastigheden og præcisionen? Hvordan griber man de enkelte plastemner rigtigt? Opsamling af plastemner fra et transportbånd har vist sig at være en verden for sig og er stadig ikke præcis og effektiv nok. Der findes jo mange typer af plast, både når det gælder størrelse, facon og vægt, og derfor skal der også udvikles specielle gribeværktøjer, der kan gribe de mange forskellige plasttyper bedst, forklarer han og fortsætter:

– Som det er nu fanger anlægget desværre ikke det hele. Pålidelighed og effektivitet er nøgleordene for et godt resultat, og derfor er anlægget netop nu under nøje overvågning for at blive optimeret og perfektioneret, så det også kan sælges, og derved skabe ny vækst og arbejdspladser.

Netop nu er det kun plastaffald, der kører gennem det nyudviklede maskineri, men på længere sigt er der intet til hinder for, at anlægget også vil kunne indstilles til at sortere både træ og tekstiler – ligesom der også er muligheder for, at man ved hjælp af sensorerne kan sortere farlige flasker med kemi ud af affaldet.

– Der er allerede mange positive tilbagemeldinger, både her i landet og uden for vores grænser, der kan se potentialet i at anvende robotløsninger og sensorer til sortering, og det skal nok lykkes at få en økonomisk rentabel, effektiv og gennemtænkt løsning på markedet, slutter Hans Bloch fortrøstningsfuldt. 

Del

Journalist

Rikke Kokholm

Andre artikler