Weekly News

Robotter i affaldssortering

Robotter bliver et vigtigt redskab til at øge genanvendelsen af affald og sikre arbejdsmiljøet og driftssikkerheden på sorteringsanlæg, viser projektet INNOSORT.

Danmark har opbygget et forspring i Europa på dette område, og det kan vi udnytte, når EU i de kommende år vil kræve højere genanvendelse af affald af sine medlemslande.

Uanset om de bliver sat til at udsortere værdifuldt affald på et rullebånd eller fjerne emner, der udgør en risiko for kvalitet, anlæg og medarbejdere, har robotter vist sig at have stort potentiale inden for affaldshåndtering.

Det er den overordnede konklusion på projektet INNOSORT, hvor et dansk konsortium af aktører fra affaldsbranchen, robotindustrien og flere universiteter gennem fire år har udviklet og udforsket nye teknologier, der kan sortere affald efter kemisk sammensætning og form, så affaldssorteringen i højere grad kan frasortere miljø- og sundhedsskadelige stoffer samt genanvende værdifulde ressourcer, der ellers ville gå tabt. Men det er ikke billigt at udvikle robotter, og en del af øvelsen går derfor ud på at finde frem til de rigtige businesscases, hvor en robot bidrager til at skabe tilstrækkelig stor værdi.

– En af projektets deltagere, DanRobotics, kunne på seneste HI Messe (Skandinaviens teknologi- og industrimesse i MCH Messecenter Herning, red.) fremvise en prototype, som kan udsortere printplader fra elektronikaffald. Det er en affaldsstrøm, som der er så god en businesscase på, at DanRobotics allerede har besluttet at lave en opstilling, som kan købes på kommerciel basis, fortæller Mikkel Viager, projektleder i INNOSORT og til daglig ansat i Teknologisk Instituts afdeling for robotteknologi.

Det er vanskeligere at skabe værdi med en robot, når der skal sorteres almindeligt husholdningsaffald.

– Cirkulær økonomi er et super koncept, men når den plastik, vi kan hive ud fra affaldet, ikke kan indbringe en tilstrækkelig høj kilopris i forhold til at tjene en robotløsning hjem, kan det umiddelbart være svært at opstille en tilfredsstillende businesscase. En løsning kan være et pantsystem som i Holland. Her betaler producenter af plastikemballage en form for gebyr eller pant, når de bruger plastikken, og den går så direkte videre til virksomhederne, der udsorterer plastikken i den anden ende. De får et helt andet incitament til også at udsortere et materiale som plastik, siger Mikkel Viager.

Udover positiv udsortering af affaldsemner med værdi har INNOSORT fået bekræftet, at robotter er velegnede til negativ udsortering af emner, der enten kan forringe kvaliteten af affaldet eller udgør en risiko for driften af sorteringsanlægget og arbejdsmiljøet for dets medarbejdere.

– Manuelt sorteringsarbejde er opslidende og kan afhjælpes med robotter. Omvendt kan robotter støde på så uhåndterbare emner, at der alligevel skal et menneske ind over. Vi vil nok se et tættere samarbejde mellem menneske og robot i fremtiden. En robot kan også udsortere kemikalier og andre ting, der ikke hører hjemme i husholdningsaffald, der søges genanvendt. Hvis nogen har smidt en oliedunk eller en silikonesprøjte ud med det almindelige affald, kan de forurene hele fraktionen, hvis de kommer med ned i neddelingsmaskinen, og så bliver affaldet meget mindre værd. I Holland besøgte vi et meget stort behandlingsanlæg, hvor noget så banalt som båndstrimlen fra et gammeldags VHS-bånd havde forårsaget et totalt driftsstop. Derfor kan robotten også bruges til at udsortere emner, som udgør en potentiel risiko for driften af et sorteringsanlæg, siger Mikkel Viager.

INNOSORT sluttede i september efter fire års vellykket arbejde, men alle deltagere i projektet er interessereret i at fortsætte, når nye bevillinger fra fonde er på plads.

– Danmark har opbygget et forspring i Europa på dette område, og det kan vi udnytte, når EU i de kommende år vil kræve højere genanvendelse af affald af sine medlemslande. Ikke bare i Danmark, men i hele Europa vil der komme efterspørgsel på teknologi, der kan hjælpe staterne og deres affaldsindustrier med at genanvende mest muligt affald, siger Mikkel Viager.

Fakta

Parter i konsortiet bag INNOSORT-projektet: DanRobotics A/S, Kuusakoski Recycling A/S, ELDAN Recycling A/S, Puls Design A/S, Dansk Affald A/S, Danbørs A/S, AffaldVarme Aarhus, SDU Miljøteknologi, DTU Informatik, KU Fødevarevidenskab, Teknologisk Institut.

Del

Journalist

Peter Klar

Andre artikler