Weekly News

Partnerskaber er byggeriets fremtid

Dansk Arkitektur Center skal flytte ind i Realdanias kommende bygning BLOX, som bliver et unikt hus for det byggede miljø på havnefronten ved den sorte diamant. 

Udgangspunktet er, at alt er ressourcer og der ikke er noget, der hedder affald. 

Klimatilpasning, ressourceknaphed og urbanisering er blot nogle af de udfordringer, fremtidens byer står over for. Hvis disse udfordringer skal løses, kræver det et tæt samspil på tværs af faggrupper og traditionelle brancher, og kun igennem videndeling og sammenkobling af ressourcer kan man opnå den nødvendige rækkevidde og effekt. 

Dette er tankegodset bag det nye Dansk Arkitektur Center (det nye DAC), som skal bo i BLOX, Realdanias nye innovations- og vækstmiljø for arkitektur, design og byggeri, der netop nu opføres i centrum af København. Projektet har i årevis gået under Bryghusprojektet, men den 21. august fik huset sit nye navn. I forbindelse med præsentationen lagde administrerende direktør Jesper Nygård vægt på, at BLOX skal danne rammen om innovation inden for arkitektur og design: 

 – Vores ambitioner er, at BLOX bliver en magnet for byliv. Det er her, folk skal søge hen til en frokost, for at lege med børnene og for at nyde havneudsigten. Eller hvis man er interesseret i alt det nye inden for det byggede miljø. Huset kommer til at skabe en enestående ramme om DAC, og ambitionen er også at etablere en innovations- og væksthub af international klasse for arkitektur, byliv, design m.v. Det er ganske vist stadig byggeaktiviteten, der fylder i bybilledet, men konturerne af det færdige projekt begynder så småt at tegne sig. Vi har længe gerne ville finde et blivende navn til projektet. Og vi synes, at tidspunktet var passende, nu hvor vi er halvvejs i anlægsfasen.

Hjertet af BLOX kommer til at være det nye Dansk Arkitektur Center, som skal være et professionelt mødested for videndeling, netværk og udvikling blandt byggeriets og byudviklingens parter. Visionen er at skabe en bredtfavnende kulturattraktion for morgendagens arkitektur, byggeri og byudvikling, og samtidig en platform for dialog mellem danske og internationale erhvervsfolk og beslutningstagere. Programchef Mikkel Kragh fortæller, at Dansk Arkitektur Center ønsker at skabe et uafhængigt mødested, hvor projekter realiseres i strategiske og operationelle partnerskaber. 

– I DAC har vi en neutral platform, hvor vi bringer fagfolk, der kan dele og udvikle viden på tværs af branchen, sammen. Arkitekter, ingeniører, producenter, entreprenører, bygherrer og beslutningstagere fra de forskellige dele af byggeriet kommer alle med forskellige perspektiver, og vi inviterer dem til at komme ind her og i fællesskab sætte en fælles dagsorden, fortæller han.

Et af de konkrete projekter, som skal løse fremtidens udfordringer hedder Den intelligente by. Projektet udspringer af de føromtalte udfordringer om klimatilpasning, ressourceknaphed og urbanisering. På nuværende tidspunkt står byerne for 75% af jordens energiproduktion og 80% af den samlede co2-udledning. Når man sammenholder det med, at der i 2030 vil være 8.3 milliarder mennesker på jorden, hvoraf godt 60% vil bo i byerne, er det tydeligt, at byerne er et essentielt indsatsområde. 

Ifølge rapporten ”Smart City – En styrkeposition i Region Hovedstaden”, fra Copenhagen Capacity, er København et unikt grundlag for arbejdet med løsninger, der adresserer urbaniseringens udfordringer. Kommunens erklærede mål om co2-neutralitet i 2025, en unik adgang til data og det faktum, at der allerede er hundredevis er virksomheder, der arbejder med området, stiller København i en nøgleposition.

Under overskriften Den intelligente by, har Dansk Arkitektur Center haft temaet på dagsordenen, hvor de har afviklet debatarrangementer på Folkemødet og talentuge for vækstlaget. For Mikkel Kragh er Smart Cities ikke alene en vej mod løsningen af verdens klimaproblemer. Det er også et marked med et enormt vækstpotentiale, som på globalt plan er vurderet til at vokse med 22.5% årligt fra 411 milliarder dollars i 2014 til 1.3 milliarder dollars i 2019. 

 – Der er en fantastisk mulighed for innovation og vækst, hvis man har løsninger på det her område. Hvis du sammenholder de teknologiske landvindinger inden for Smart Cities, det akutte behov for at skabe forandringer og de menneskevenlige byer, som er et dansk særkende, så har vi nøglen til at udvikle løsninger, som kan give eksport og grønne forretningsmodeller, fortæller Mikkel Kragh. 

Bæredygtig vækst og innovation er omdrejningspunkt for flere af de igangværende projekter. I denne måned samles aktører på tværs af byggebranchen den 27. september til BYG netværks arrangement om Grønne forretningsmodeller, og i sidste måned lancerede Dansk Arkitektur Center i samarbejde med Industriens Fond et branche-partnerskab, der har til formål at fremme vækst inden for bæredygtigt byggeri. Sidstnævnte hedder Sustainable Build og består af en tværfaglig styregruppe fra bl.a. NCC, PensionDanmark, Henning Larsen Architects og Transport- og Bygningsministeriet, som skal facilitere en innovationsproces, der hvert eneste år kaster 2-3 innovative løsninger af sig. 

 – Udgangspunktet er, at alt er ressourcer, og der ikke er noget, der hedder affald. Det kræver et nyt syn på distribution og forretningsmodeller. Det kan sammenlignes med pantsystemet på øldåser, og vi skal udvikle løsninger, der får dig til at spørge, hvorfor man nogensinde har gjort det anderledes, afslutter Mikkel Kragh. 

I 2018 åbner BLOX på Bryghusgrunden mellem Langebro og Den sorte diamant. Byggeriet er allerede i fuld gang, og når det er afsluttet, vil der være udstillingsfaciliteter, cafeer, legepladser og en cykel- og gangbro over havnen. 

Fakta

Byggeriet har fået navnet BLOX, fordi ordet matcher form og funktion, der jo er arkitekturens grundpiller. Arkitektonisk og altså formmæssigt er huset bygget op i blokke, der er stablet oven på hinanden, og indholdsmæssigt rummer BLOX mange forskellige funktioner, der understøtter og bygger oven på hinanden. 

Del

Journalist

Kasper Boye

Andre artikler