Weekly News

Organisk affald udnyttes til ren energi

Gemidan Ecogi har i Holsted et færdigudviklet anlæg til behandling af emballeret organisk affald, der på daglig basis behandler affald fra både husholdninger og erhverv. Anlægget er også referenceanlæg for salg af anlæg i både Danmark og resten af verden.

Med denne teknologi kan man på en enkel og robust måde omforme emballeret affald til en meget ren pulp, der kan udnyttes til både biogas og gødning på landbrugets marker, siger Jens Peter Jensen, direktør hos Gemidan Ecogi og tilføjer, at anlægget har en række fordele.

For det første er der pulpens renhed, som er bedre end 99,9 procent. Desuden er der den høje udnyttelsesgrad af det organiske materiale på ca. 95 procent.

– Vores anlæg er bygget til at modtage affald med fremmede elementer, som sorteres fra. Det gælder et bredt spektrum af emballage, som eksempelvis papir, plast og glas m.m. Det er et meget robust anlæg, som kan håndtere en jernstang eller lignende, uden at det resulterer i langvarige driftsstop, forklarer Jens-Peter Jensen og understreger, at anlægget virkelig understøtter den cirkulære økonomi og tanken om at trække energi ud af vores organiske affald.

Del

Journalist

Jens Kisker

Andre artikler