Weekly News

Optimal energi er sund økonomi

Mange virksomheder glemmer, at energiudgifter ikke kun har med produktionen at gøre. Der er mange sparede kroner ved at se på produktionens omgivelser.

Man burde se på, om man kan få pengene til at yngle på en bedre måde.

Når energiregningerne begynder at fylde lige lovlig meget på udgiftskontoen, er det eksperter som energikonsulent Torben Krogh fra Kemp & Lauritzen, man kontakter for at få gode råd og rådgivning.

– Når vi får en henvendelse er det, fordi en virksomhed er blevet opmærksom på, at deres varmeregning er løbet løbsk. Det kan f.eks. være, at en dårlig afkøling fra varmeanlægget får fjernvarmeselskaberne til at sende en strafafgift på måske 30.000 kr., forklarer han. Torben Krogh pointerer, at den henvendelse kan blive guld værd for industri og erhvervsbygninger.

– Der er et stort uudnyttet potentiale på bygningsdriften. Generelt har virksomhederne selvfølgelig godt styr på processer, produktion, drift og salg, men alt rundt om det bliver ofte overset. Kører ventilationen med fast ydelse i 12 timer fem dage om ugen, selvom der ikke er nogen på kontoret i dele af perioden? Kører radiatoranlægget med fast temperatur døgnet rundt? Målinger på kontorer viser, at der ikke er medarbejdere i 72 procent af tiden, men at varmen alligevel kører 24-7, forklarer han.

Ventilation er en kilde, hvor Kemp & Lauritzen finder mange besparelser. Dels på transporten af luften, hvor elforbruget kan reduceres med op til 50 procent ved at bruge moderne ventilatorer. Selve mængden af luft kan også styres i forhold til antallet af medarbejdere på kontoret via sensorer. Mange kontorer har så kraftig ventilation, at der til tider faktisk overventileres. Lys er endnu en energityv, men med moderne LED-armaturer kan også elforbruget halveres og samtidig give bedre lys. Og som før nævnt er varmeanlæg med forældede styringssystemer også en traver inden for energioptimering set gennem Kemp & Lauritzens ekspertbriller. Det er en investering, der hurtigt bliver tjent hjem.

– Mange virksomheder har fokus på tilbagebetalingstiden i stedet for at se på forrentningen, de får ud af investeringen. Men faktisk er energibesparelser bedre end penge i banken. Man burde se på, om man kan få pengene til at yngle på en bedre måde. Kan man låne penge til den investering eller få finansieret på fornuftige vilkår, ja så kan der komme plus på bundlinjen hver eneste måned efter afdragene er betalt. Der er for meget fokus på de penge, man skal betale, og ikke så meget på, hvad man får ud af det, siger Torben Krogh.

Også Bravida arbejder med energioptimerende ydelser, som giver bygninger og anlæg nyt liv. Den landsdækkende teknikpartner assisterer virksomheder inden for alle optimérbare områder fra screening, planlægning, implementering og service. Scanenergi er en anden sparringspartner, hvor fokus er sat på klima såvel som virksomhedens bundlinje. En reduktion af de totale energiomkostninger er ikke kun økonomisk fornuft, det er også godt for miljøet. 

Del

Journalist

Jørn Sørensen

Andre artikler