Weekly News

Finn Zoëga Chefkonsulent, MBA, HD – Teknologisk Institut LOGISTIK

Nytænkning i forsyningskæderne – nye realiteter i logistiksamarbejdet

Teknologisk Institut skaber resultater ved at gennemføre kommercielle aktiviteter og R&D-aktiviteter i form af rådgivning, uddannelse og laboratorieydelser. En målrettet gennemførelse af de aktiviteter er helt central i Instituttets strategi, og det er her vi samlet adresserer de teknologiske trends og de udfordringer som vores kunder står overfor.

Derfor stilles vi ofte over for spørgsmålet ’Hvad bringer fremtiden?’ – her forstået som inden for logistik og forsyningskæder og -teknologier. Vi vil her give fire bud på tendenser som vil præge fremtidens logistik, baseret på de erfaringer, vi har opnået gennem deltagelse i nationale og internationale projekter og via vort tætte samarbejde med forskningsverdenen og toneangivende virksomheder:

1) I de seneste årtier er logistikkens miljømæssige påvirkninger kommet i fokus, og det er blevet et emne af stigende betydning i hele verden. I lyset heraf dukker nye samarbejdsmodeller og teknologier frem, som udfordrer vore måder at tænke på og som ydermere stiller krav til helt anderledes måder at bygge sin forsyningskæde op på.

2) Det er ingen nyhed, at informationsteknologien er vigtig for logistikerhvervene. Men teknologien er blevet mere tilgængelig end nogensinde før. Nye løsninger såsom Smartphone Apps mv. ændrer grænserne mellem kontoret og mobile arbejdspladser. Smartphones kan give realtids information om godsets status, medvirke til at skabe grundlag for mere præcise beslutninger.

3) Flere og flere virksomheder outsourcer deres aktiviteter inden for supply chain management og logistik. Det betyder, at flere logistiskudbydere har specialiseret sig i forskellige erhvervssektorer. Tendensen handler primært om infrastrukturudvikling, og hvordan virksomheder søger at ændre deres model for forsyningskæder. Oven i dette kommer de senere års kraftige udvikling i e-handlen, som over tid vil betyde, at de traditionelle forsyningskædeløsninger skal re-designes og nytænkes helt.

4) Internet of Things (IoT) refererer til unikt identificerbare objekter og deres virtuelle repræsentationer i en internetlignende struktur. I logistikkens verden lover IoT vidtrækkende gevinster for logistikoperatører, deres kunder og de endelige brugere samt forventes at indvarsle automatisering inden for næsten alle områder. Disse fordele dækker hele værdikæden, herunder lageroperationer, transport, og levering til døren.

Sammenfattende om de udvalgte teknologiske trends er, at fokus på mange måder er på teknologier knyttet til IKT og digitalisering, som vejen til at skabe optimale og effektive processer i og mellem virksomheder.

Del

Journalist

Finn Zoëga Chefkonsulent, MBA, HD – Teknologisk Institut

Andre artikler