Weekly News

Rex Pedersen (tv) og Bjarne Høstrup (th) har udviklet konceptet bag Freightsource. LOGISTIK

Nyt logistikkoncept lanceres i Danmark

Freightsource er Danmarks helt nye og uafhængige service, som tilbyder at afhjælpe og overtage virksomheders ansvar på transportområdet. 

Vi forventer at ligge på 100 millioner kroner i årlig omsætning i 2018.

Mange, især mindre, virksomheder bruger rigtig meget tid og mange ressourcer på at organisere fragt, forstå og håndtere fakturaer, indhente tilbud og indgå aftaler med transportfirmaer.

De gængse logistikvirksomheders traditionelle måde at håndtere transport på i Danmark, hvor kunderne ofte selv skal klare de mange fakturaer, da hver forsendelse er en ny ordre, kræver meget tid og mange ressourcer. Også den følgelige store mængde kommunikation løbende mellem kunden og transportvirksomheden er en tidsrøver – og mødes nu af en anden løsning. 

Fremover bliver branchen udfordret af et nyt koncept, idet Freightsource, som de eneste i Danmark, tilbyder en helt ny måde at håndtere fragt på. For mange virksomheder, som måske ikke har egen transportafdeling eller normalt ville bruge mange penge på professionel konsulentbistand – kan dette nye koncept afhjælpe et stort behov og frigøre både ressourcer og tid i virksomhederne. Freightsource har siden august sidste år testet deres kompetencer og produkt på flere, meget forskellige, danske virksomheder, og er nu klar til at åbne op for alvor. 

Baglandet og de massive erfaringer inden for transport og logistik er fuldstændigt på plads, idet Freightsources grundlæggere er Bjarne Høstrup og Rex Pedersen, som i over 15 år har drevet og er en del af konsulentvirksomheden Costpartner. Konceptet ses lignende i Sverige, hos for eksempel virksomheden Logent, hvor det har stor succes. 

– Vi håndterer al transport for virksomheden, således at alle transporterne bookes gennem os – både til kunder og fra leverandører samt returvarer. Vi er helt uafhængige, og vores kompetencer og viden gør, at vi ofte kan købe ydelser billigere og hente attraktive priser hjem, fortæller Bjarne Høstrup.

Helt konkret tilbyder Freightsource også at stille en speditør til rådighed for virksomhederne, som vil komme ud til kunden en gang ugentligt. Eksperten rykker simpelthen fysisk ind ved kunden for derved at servicere og afklare spørgsmål, men også for at få et personligt samarbejde kørende. Derudover stiller Freightsource gratis it-systemer til rådighed, som kan installeres eller kobles sammen med virksomhedernes egne systemer, således at kunden konstant kan følge med og tracke varer og gods på transportvejen. Disse it-systemer samler endvidere løbende data, som statistisk kan anvendes til brug for at skabe overblik og udvikle samt effektivisere transportområdet i virksomhederne. 

– Vi laver løbende opfølgning på alt, og det hele kører automatisk i hverdagen. Virksomhederne slipper bare for al bøvlet. Vi forebygger ved at være opdateret hele tiden, og er konstant på forkant med transporterne. Vi giver kunden besked om ændringer eller forsinkelser, så snart vi registrerer dem, således at de negative effekter kan afbødes bedst muligt, siger Bjarne Høstrup. Desuden overtager Freightsource den totale fakturering af fragten, så kunden får en samlet regning, og det kører helt automatisk hver måned.

Freightsource har i kraft af deres store viden og erfaring konstant fingeren på pulsen i forhold udviklingen og ændringer i transportbranchen. Det være sig nye transportmåder og -veje samt billigere løsninger, som vil komme kunderne til gode længe før, at de selv ville have erhvervet kendskabet. Freightsources kundesegment er virksomheder med samlede transportomkostninger årligt fra mellem en til ti millioner, som kan profitere af at samle og udlægge transportopgaverne.  Den nye virksomhed er klar til at komme i gang, og har visionerne på plads.

– Vi udvikler løbende koncept og services, og forventer at ligge på 100 millioner kroner i årlig omsætning i 2018, slutter Bjarne Høstrup.

Fakta

Traditionelle speditørvirksomheder som DSV eller Danske Fragtmænd organiserer og forhandler fragt for og med kunderne, hvor en stor mængde dataoverførsel og kommunikation er omdrejningspunktet. 

Del

Journalist

Maibritt Lund Pilgaard

Andre artikler