Weekly News

Nyt liv til København

København er genstand for en del nyt byggeri for tide. Det gælder naturligvis infrastrukturen med Metroen, men det gælder også helt nye bydele, som skyder op med hver deres særkender og mange nye boliger.

Vi vil skabe liv i gaden, blandt andet med 25 forskellige pladser med varierende udseende og formål.

Presset på København som bosted er enormt i disse år. Lige som mange andre steder i verden søger befolkningen mod de større byer, og behovet for nye boliger, byliv og kulturelle tilbud stiger. Der er til gengæld også fuld gang i udviklingen af nye områder, som omfatter plads til både boliger, erhverv og kulturelle aktiviteter.

Et af de nyeste store projekter er Carlsberg Byen, som i 2024 står endelig klar, men allerede i dag byder inden for til en række midlertidige aktiviteter, som er med til at give liv i bykvarteret. Liv, som Carlsberg Byen har stort fokus på at sikre, også er kendetegnende for den blivende by, når den står færdig, og udviklingsselskabet Carlsberg Byen P/S ikke eksisterer længere.

– Første del af projektet står færdig her til sommer, hvor der blandt andet kommer 10.000 studerende og Carlsberg Station, som en del af den levende by, vi skaber. Det skal blive en tæt by med miljøhensyn, hvor en stor del af trafikken foregår under jorden med eksempelvis underjordisk parkering, fortæller direktør for Carlsberg Byen P/S, Jens Nyhus og tilføjer, at her i byggefasen gør Carlsberg Byen meget ud af at få logistikken til at gå op, så flest mulige af de midlertidige aktiviteter flyttes rundt i kvarteret, mens nogle skubbes videre til andre placeringer i København, hvor man kan nyde godt af de erfaringer, Carlsberg Byen har gjort sig med midlertidige aktiviteter. Flere af de fredede bygninger – og 10 procent af det færdige bykvarter – er udlagt til kulturelle formål.

Carlsberg Byen har en ganske unik placering mellem Valby, Ves- terbro, Frederiksberg og Enghave, som gør det til et oplagt punkt for bevægelsen mellem disse bydele, og det bliver muligt både via cykel, bus og tog.

Carlsberg Byen, som er mulig på grund af den store historiske bryggerigrund, lever også op til forpligtelsen om at ville give noget tilbage til byen, siger Jens Nyhus og fremhæver naturligvis området, kulturen og unikke boliger, men også selve grundlaget for udviklingen.

– Vi er i en situation, hvor vi ikke skal sælge ud til andre for at udvikle området. Vi bestemmer selv og vil skabe liv i gaden, blandt andet med 25 forskellige pladser med varierende udseende og formål, ligesom området ikke skal ligge dødt hen om dagen eller om aftenen/natten. Vi skaber et miljø, hvor der er plads til både det store Campus Carlsberg med 10.000 boliger til lærer- og pædagogstuderende, men også erhvervsskole, daginstitutioner og en række forskellige boligtyper til både lejere og ejere i alle prisklasser. Desuden skal der være plads til en række kulturelle erhverv som forlag, gallerier og andre. Endelig er der også klare krav til udviklingen af detailhandlen i området, således at der bliver et varieret udbud, forklarer han.

I Nordhavn er Siloen eller ’The Silo’ et af prestigebyggerierne, der har påkaldt sig meget opmærksomhed, men hele området er i en udvikling, hvor der også er tænkt på diversiteten og liv mellem husene.

Her udnyttes den gamle havns særkender også til at skabe unikke kvarterer, som bygger videre i materialer, som forener nyt og gammelt i forskelige kvarterer.

– Århusgadekvarteret nærmest Østerbro er det første kvarter, hvor udviklingen er i fuld gang. De første beboere er flyttet ind, og inden nytår vil her bo omkring 2.000 mennesker, fortæller administrerende direktør, Jens Kramer Mikkelsen, By & Havn, som blandt andet udvikler Nordhavn og Ørestad og tilføjer, at Nordhavn er kendetegnet ved, at havnebassinerne er allestedsnærværende. Århusgadekvarteret bliver en levende bydel, som udvikles med stor respekt for det gamle havnekvarter til glæde for både medarbejdere, besøgende og ikke mindst de nye beboere.

Der er tænkt meget over bylivet i Århusgadekvarteret. Foruden de attraktive kajkanter, pladser og kanaler med blandt andet gode faciliteter for småbåde og kajakker, kommer der et stort træningsområder på toppen af kvarterets P-hus.

Og der er indgået en detailhandelsaftale om, at mange stueetager omdannes til eksempelvis butikker og caféer for at skabe den samme variation, som man finder i andre, ældre kvarterer i København.

I 2004 flyttede de første beboere til Ørestad, så bydelen har efterhånden nogle år på bagen, men der er stadig nye områder og kæmpeprojekter på vej i bydelen, som er 3,1 millioner kvadratmeter stor.

– Ørestad ligger på kanten af den mægtige Naturpark Amager, der består af Amager og Kalvebod Fælled. Det enorme grønne område er beboernes baghave. I Ørestad kan man således bo midt i naturen – og samtidig er der kun 10 minutter med Metroen til København City, siger Jens Kramer Mikkelsen.

Blandt de spektakulære boligbyggerier er det prisbelønnede 8TALLET i Ørestad Syd og Tietgenkollegiet i Ørestad Nord, men Ørestad er meget mere end boliger. I den nordlige ende ligger for eksempel DR, Københavns Universitet og IT Universitetet, og i Ørestad City ligger Fields, der er regionens største indkøbscenter.

Lige syd for slår Royal Arena inden længe dørene op som et centrum for kultur- og sportsoplevelser i København.

Ørestads geografiske placering med nærhed til både motorvej, Øresundsbroen, lufthavnen, Metroen, regionaltog og city gør også området oplagt for internationalt orienterede virksomheder, som placerer deres domiciler hér.

Mere end 16.000 mennesker går dagligt på arbejde i bydelen, og senest er Nordea i gang med at bygge nyt domicil i Ørestad Nord med plads til 2.200 medarbejdere og ingeniørvirksomheden Sweco flytter ligeledes omkring 750 medarbejdere til Ørestad City, når deres domicil står færdigt.

Del

Journalist

Jens Kisker

Andre artikler