Weekly News

Jan Hylleberg, adm. direktør i Vindmølleindustrien ENERGI

Ny trend baner vej for mere vedvarende energi

Globale virksomheder der ønsker at benytte vedvarende energi er med til at fremme den grønne omstilling. Spørgsmålet er hvor hurtig udviklingen vil foregå og om de såkaldte power purchase agreements kommer til at spille en vigtig rolle.

Private industrivirksomheder viser i stigende grad en klar holdning til, at deres energiforbrug skal være grøn og CO2-neutral. Virksomheder som LEGO og IKEA har aktuelt vist sig som aktører på energimarkedet, og andre indkøber el direkte hos energiselskaber i form af power purchase agreements (PPA). Vindmølleindustrien hilser de nye aktører velkommen.

– I Danmark fylder PPA’er ikke meget lige nu, men jeg ser mulighederne. Det viser de kommende, meget omtalte, datacentre meget tydeligt. Den type anlæg vil placere sig i Danmark, fordi vi har masser af grøn strøm og de vil benytte sig af PPA’er over for energiselskaberne, fortæller adm. direktør i Vindmølleindustrien Jan Hylleberg.

Ud af de modeller, som findes, anser Jan Hylleberg PPA’erne som det koncept, der bliver mest udbredt. Det er en model, der gør det synligt for en virksomhed at den energi, der bruges i sin produktion er vedvarende, fordi der foreligger aftaler med de energiselskaber, som rent faktisk opstiller vindmølleparker eller solcelleparker. Alternativet er at investere direkte i projekter. Men her er rammerne endnu ikke optimale.

– De danske regler er ikke forberedt på, at virksomheder bygger egen forsyning af vedvarende energi. I dag har vi et system, hvor du skal have tilladelse til at aflevere strøm i nettet, hvis du som virksomhed eksempelvis ønsker at bygge dine egne vindmøller, siger han og fortsætter:

– Lovgivningsrammerne er ikke klar til de muligheder, der opstår når vedvarende energi om få år er fri for støtte. EU’s kommende energidirektiv vil dog sætte rammerne for den oprindelsesdokumentation, som er vigtig, når du som virksomhed ønsker at synliggøre over for dine kunder, at dit energiforbrug er baseret på ren vedvarende energi.

Jan Hylleberg ser i den forbindelse frem til forhandlingerne om det næste energiforlig, som han håber, tager højde for de muligheder, der ligger i at private industriaktører engagerer sig i vedvarende energi.

– Jeg ved ikke om energiaftalen kommer med en løsning, men den er nødt til at italesætte, at der opstår en ny situation, og at der er nødt til at være klare rammer for dem, der kan se perspektiverne i at samarbejde med energiselskaber og projektudviklere, siger han.

Om en virksomhed går ind og investerer direkte i grønne energiprojekter eller laver aftaler i form af PPA’er med de virksomheder, der driver enten vindmølleparker eller solcelleanlæg, afhænger af hvordan man som virksomhed ønsker at være afdækket i forhold til den økonomiske risiko. Her er der konkrete betragtninger der gør sig gældende, men begge modeller er ifølge Jan Hylleberg med til at understøtte den grønne omstilling.

European Energy projekterer og opsætter vindmølleparker og solcelleparker over hele Europa, og mærker en stigende efterspørgsel på vedvarende energi fra private globale industrivirksomheder. Virksomheden har bl.a. bygget anlæg for datacentre, bilfabrikker i England, og er i forhandlinger med en række globale bryggerier.

– Det er en global bølge, som blev sat i gang da det blev besluttet at konkurrenceudsætte området for vedvarende energi. Det har været ekstremt succesfuldt, og vi har set de første 0-bud – altså uden tilskud – på havvind i Holland og Tyskland. Det er en udvikling drevet i statsligt regi. Men der er også skabt et marked, drevet af private investeringer og efterspørgsel, fortæller CEO og medstifter af European Energy Knud Erik Andersen, men tilføjer:

– Markedet for bilaterale private aftaler mellem virksomheder og energiselskaber så som PPA’er er dog umodent. Nogle aktører laver direkte aftaler, måske endda uden udbud, mens andre køber forskellige former for certifikater. Mere seriøse aktører forlanger, at kapaciteten skal være nyetableret og uden offentlig støtte. Der er lette og tunge forpligtelser i spil.

Han peger på, at også de regulatoriske rammer er meget forskellige på tværs af grænserne. Der er forskellige transportomkostninger og forskellige afgifter. Her kunne han som leverandør af energiparker godt ønske sig en international standardisering.

– PPA’er er en forretningsmodel i sin vorden og det er svært at sige, hvor den ender. Auktioner hvor alle kan byde på projekterne vil jo også fremover være en hjørnesten for udbygningen af vedvarende energi. Faktum er dog også, at fem-ti procent af den energi vi producerer i dag går til PPA’er. For to år siden var det nul og om to år tror vi på 20-30 procent, afslutter Knud Erik Andersen. 


Knud Erik Andersen, CEO og medstifter af European Energy

Foto: PR-foto

Del

Journalist

Frank Motzkus

Andre artikler