Weekly News

Ny standard på vej

Bygherrer til nul-energihuse savner ofte en lettilgængelig standard i forhold til de krav, der i fremtiden vil blive stillet til energiforbrug og CO2-udledning. Den internationale Aktiv Hus Standard kan være løsningen.

Aktiv Hus Alliancen er en relativ ny organisation i den danske byggebranche, og har til formål at implementere den internationale Aktiv Hus Standard som mærkningsordning for lav- og nul-energihuse. Multinationale koncerner som Saint Gobain og Schneider Electric har tilsluttet sig standarden og i Danmark er virksomheder som Velux og Rockwool en del af den danske organisation. Målet er at komme de krav i møde, som bliver stillet til nybyggerier og renoveringer i fremtiden. Ifølge EU’s nyeste bygningsdirektiv skal alle byggerier fra 2020 være ”næsten” nul-energihuse, hvilket stiller krav til dokumentation af husenes energiforbrug osv. Det bliver f.eks. næsten umuligt at bygge eller renovere huse uden at benytte solceller.

Formanden for Aktiv Hus Alliancen i Danmark og medlem af det internationale advisory board Peder Vejsig Pedersen fremhæver standardens holistiske syn på bæredygtigt byggeri, og dens vision om at understøtte et sundt byggeri og et godt indeklima.

– Ved bæredygtigt byggeri skal der være klare kriterier, der skal overholdes, siger han. Og som en særlig ting opnås en særlig god score i AktivHus-mærkningen, når der anvendes vedvarende energi i byggeriet. Dermed kan man være med til at sætte standarden for fremtidsorienterede ”prosumer”-byggerier, som både producerer og forbruger energi, fortæller han.

Det er den nye Internationale Skole i Nordhavn et godt eksempel på. Kraftige prisfald på det globale marked for solceller, sammen med nye innovative løsninger inden for bygningsindpasning af solceller, har gjort det muligt, at alle overflader på en arkitektonisk overbevisende måde udgøres af solceller.

Når det gælder bæredygtigt byggeri er der allerede flere egentlige certificeringsordninger, der er indarbejdet i den danske byggebranche. DGNB er f.eks. en tysk certificering, der dokumenterer bæredygtigt byggeri og byområder, og varetages i Danmark af Green Building Council Denmark.

En anden certificeringsordning er det nordiske Svanemærke, som har fokus på byggematerialerne og hele byggeriets livscyklus. Derudover bevæger principperne i Bygningsreglementet sig også i retningen af lav-energibyggeriet. Lavenergiklasse 2020 i bygningsreglementet er dermed et bud på en Dansk ”næsten” nul-energi byggestandard, som dog kun videreføres som en frivillig ordning.

Aktiv Hus-standarden handler om, at bygherrer får et instrument til at vise entreprenører og arkitekter hvilke specifikationer et ”næsten” nul-energibyggeri skal leve op til i designprocessen, afslutter Peder Vejsig Pedersen. 

Fakta

Nul-energihuse betyder, at husets energiforbrug skal være lig nul på års basis. Dette vil sige, at det samlede energiforbrug i huset omtrent svarer til den vedvarende energi, der skabes af f.eks. solceller og varmepumper. Nul-energihuse kræver som regel kun meget begrænset opvarmning ligesom man kender det for de såkaldte ”Passiv Huse”, så det nye er at nu skal der være tale om ”Aktiv Huse” og at især indeklimaet skal være helt i top.

Del

Journalist

Frank Motzkus

Andre artikler