Weekly News

Ny bølge af velfærdsteknologi

Kommunerne har i stigende grad fokus på værdien for både borgere, personale og kommunekasse, når de investerer i velfærdsteknologi.

Der er større fokus på businesscase, kvalitet, sikkerhed og effektivitet.

De danske kommuner investerer i stor stil i velfærdsteknologi, men er blevet mere kritiske i deres valg af nye løsninger.

– I de første år med velfærdsteknologi så vi en form for teknologibegejstring, hvor kommunerne havde en meget stor og måske også lidt hurtig vilje til at investere i teknologi. I dag er kommunerne blevet mere opmærksomme på, hvem der har mest glæde af ny teknologi, og der er større fokus på businesscase, kvalitet, sikkerhed og effektivitet.

Det siger Lene Vistisen, seniorkonsulent i Welfare Tech, der hjælper med at skabe kontakt mellem private aktører inden for velfærdsteknologi og deres kunder, der typisk er det offentlige omsorgs- og sundhedsvæsen i kommuner og regioner.

Hvor første bølge af velfærdsteknologi handlede meget om effektivisering og praktisk aflastning af medarbejdere – f.eks. i kraft af tørre-/skylletoiletter, der gør borgerne mere selvhjulpne, og nye lifte, der kan betjenes af én medarbejder i stedet for to – udnytter anden bølge af velfærdsteknologi i højere grad også information og data fra sensorer, som det kendes fra IoT-gennembruddet i industri og erhvervsliv.

– I dag ser vi f.eks. kommuner stille krav om sensorer til producenter af lifte. Så kan kommunen se, hvor tit, hvordan og af hvem den teknologi, de har investeret i, bliver brugt. Samtidig er businesscasen blevet et krav. Faktisk har mange løsninger også en kort tilbagebetalingstid, og en teknologi kan være tjent hjem på et år, eller man lejer den og betaler så et servicefee, forklarer Lene Vistisen.

Vellykket velfærdsteknologi gavner med enkle løsninger både borgerens velfærd, personalets arbejdsvilkår og kommunekassen.

– En app til tablet og smartphone letter og præciserer kommunikationen mellem plejepersonale, borger og pårørende. Større effektivitet og færre fejl giver borgeren en oplevelse af en mere sammenhængende pleje. Man skal heller ikke underkende effekten af forholdsvis enkle teknologier som den lille robot, der hjælper borgeren med at tage bukser af og på. Et skylle-tørre-toilet er smart, hvis man ikke kan klare toiletbesøg selv. Men når man ikke kan det, kan man som regel heller ikke selv trække bukserne af og på, og så er man lige vidt, siger Lene Vistisen.

I Odense Kommune spænder erfaringerne med velfærdsteknologi fra robotstøvsugere og automatiske støttestrømpeaftagere til nye kommunikationsløsninger til videokonsultationer, der overflødiggør kørsel og et fysisk møde.

Ifølge rådmand på ældre- og handicapområdet i Odense, Brian Skov Nielsen (EL), har kommunen overordnet rigtig gode erfaringer med velfærdsteknologi.

– Ny teknologi har lettet arbejdsdagen for vores ansatte og reduceret arbejdsskader og nedslidning. For det andet bruges der færre ressourcer på bestemte opgaver, så vi kan flytte ressourcerne derhen, hvor der er mere brug for dem. For det tredje kan velfærdsteknologi bidrage til at gøre borgerne mere selvhjulpne, og det er, hvad de fleste borgere ønsker. Når ny teknologi kan leve op til disse tre krav, vil vi gerne implementere den, siger Brian Skov Nielsen.

Han nævner støttestrømpe på- og aftagere som et godt eksempel på enkel velfærdsteknologi med stor effekt.

– Vores ansatte skal ikke lige så meget ned på knæ som før for at hjælpe de ældre. Før kunne borgeren ikke stå op eller gå i seng selv uden hjælp til at få støttestrømperne af og på. Nu styrer borgeren selv sin sengetid, og vi som kommune har sparet ressourcer, vi i stedet kan bruge til den store udfordring med, at flere og flere ældre skal have pleje for de samme penge, siger Brian Skov Nielsen. 

Fakta

Fra 2014 til 2017 steg antallet af loftlifte i danske kommer fra 25.626 til 26.902 (13 procent), elektroniske bade/toiletstole fra 2.645 til 5.454 (106 procent) og vasketoiletter fra 2.256 til 4.577 (103 procent).

Kilde: KL’s Center for Velfærdsteknologi

Del

Journalist

Peter Klar

Andre artikler