Weekly News

Nu på lager: Bæredygtighed

Lagerbygninger er løbende blevet mere simple og effektive. Et aktuelt projekt i København viser, at de også kan blive mere bæredygtige.

Mange af de her bygninger har ingen holdning til materialer.

Der er langt mellem de kendte arkitekter, når det kommer til opførelsen af lagerbygninger. Oftest er der tale om systembyggerier, der er simpelt tegnede og bygget af forholdsvis billige materialer med minimal hensyntagen til det visuelle udtryk.

Nogle få tegnestuer har dog valgt at tage kampen op i forsøget på at indfri det potentiale, der naturligt følger med denne type storskalabyggerier.

Lendager Arkitekter har skabt, hvad de selv kalder for verdens første cirkulære lagerbygning. Bygningen tilhører Pelican Self Storage og ligger på Prags Boulevard i København. Helt usædvanligt er den bogstavelig talt opført – ikke på, men af ruinerne af den gamle ejendom, der tidligere lå på grunden.

– Mange af de her bygninger har ingen holdning til materialer – og de har heller ingen holdning til energi. Og der er tale om rigtig mange m2. Derfor var det væsentligt at prøve at finde nye materialer, siger stifter og CEO Anders Lendager.

Fordi Pelican Self Storage stiller store krav til brandsikring af deres lagre, blev konstruktioner baseret på træ og stål hurtigt sorteret fra. Tilbage stod man med beton, men problemet med dette materiale er, at det er ekstremt CO2-tungt. Ifølge Anders Lendager, står beton for seks procent af den globale udledning af CO2.

Hos Lendager Arkitekter fandt de imidlertid ud af, at der på arealet fandtes 3.000 tons beton fra de gamle industribygninger på Prags Boulevard. Og så fik de en ide.

– Normalt kører man det væk og bruger det i bedste fald til at smide i veje. Det forsurer vores grundvand, så det er ikke den bedste løsning. Vi synes, det kunne være en fantastisk løsning, hvis vi kunne støbe den nye bygning af den gamle bygning. Det var aldrig gjort før, fortæller Anders Lendager.

Bygherren var med på idéen og Miljøstyrelsen endte med at støtte udviklingen af det samlede projekt med tre mio. kr.

Genbrug af beton er blot én ud af mange idéer, som er med til at gøre den nye lagerbygning unik. Med tiden vil facaden vokse til med mos og lav, der producerer ilt og optager CO2, og så har kommunen givet tilladelse til at sætte fuglekasser op, som forhåbentligt vil bringe rovfugle tilbage til bymiljøet.

Nu kunne man frygte, at forudsætningerne for de bæredygtige idéer ikke lod sig overføre til større lagerbyggerier, men her er Anders Lendager klar i mælet.

– Lagerbygningen er et rigtig godt sted at starte på den her ressourcebevidste byggeteknik. Det er nogle ret enkle bygningsstrukturer med færre installationer i klimaskærmen. Så det her med, at man f.eks. kunne lave aluminiumsplader af brugte sodavandsdåser og øldåser – så ville man spare 95 procent CO2 i forhold til, hvis man skulle bruge ny aluminium, siger Anders Lendager, og understreger, den slags plader er i markedet. For en virksomhed som Carlsberg ville det give god mening.

Idéen om at genbruge udtjente materialer, der findes lokalt, til simple bygninger som lagre, er noget, tegnestuen tror på vil brede sig. Senest har de foreslået skoproducenten Nike at oparbejde gummi fra gamle gummisko og bruge det som byggedele i deres lagerbygninger. Når der om nogle år dukker en rentabel metode til genbrug af gummi i nye gummisko op, har producenten helt bogstaveligt masser af rågummi på lager.

– Når du er en stor produktvirksomhed, så har du en masse ressourcer, du kan bruge til at lave nye materialer. Og når du arbejder på den her store skala, bliver det for alvor interessant, slutter Anders Lendager. 

Fakta

- 80 procent i danske virksomheder forventer stigende efterspørgsel på bæredygtigt byggeri.

- 90 procent vurderer at bygningens samlede værdi stiger som følge af bæredygtighedscertificering.

- 48 procent ser bedre totaløkonomi som et afgørende argument for at bygge bæredygtigt.

Kilde: Green Building Council – april 2016

Del

Journalist

Torben Thornæs Andersen

Andre artikler