Weekly News

Esben Lunde Larsen, miljø- og fødevareminister GENBRUG & AFFALD

Når affald bliver til guld

Danske virksomheder kan se frem til forbedrede konkurrencevilkår, efterhånden som EU-Kommissionens nye pakke om cirkulær økonomi implementeres.

Der er et stort eksportpotentiale inden for grøn teknologi og genbrug.

EU’s nye plan om cirkulær økonomi handler om at lukke ressourcekredsløbet og få den maksimale værdi ud af materialer og produkter til gavn for miljø og økonomi. Planen blev i juni i år vedtaget af alle Europas miljøministre og indeholder de initiativer, som Kommissionen vil tage frem mod 2020. Planen knytter sig til hele cirklen i den cirkulære økonomi, herunder design, produktion, forbrug, affald og sekundære råmaterialer.

Tilbage i 2013 satte regeringen med ressourcestrategien ”Danmark uden affald” skub i en bevægelse fra et ”forbrug og forbrænd”-Danmark over mod et samfund, hvor materialerne bruges igen og igen.

Det har bevirket, at stadig flere virksomheder i Danmark ser affaldet som en ressource, der kan bruges i nye produkter og kredsløb.

Men ifølge miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen er der stadig et enormt, uudnyttet potentiale i at udnytte affald og andre biprodukter i sektorer som byggeri, fødevareindustri og maskinproduktion.

Ministeren arbejder derfor for, at endnu flere danske virksomheder får de bedste muligheder for at blive en del af den cirkulære økonomi.

– Cirkulær økonomi er sund fornuft. Det er godt for miljøet og indeholder store potentialer for at styrke dansk erhvervsliv, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

– Vi er i det hele taget meget dygtige på det her område, og derfor ligger der også et stort eksportpotentiale foran os inden for grøn teknologi og genbrug, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Ifølge Esben Lunde Larsen vil det desuden gavne den danske konkurrenceevne, når flere EU-lande skal til at kæmpe sig op på det danske niveau for genanvendelse. For mange danske virksomheder er allerede langt fremme i forhold til at udnytte deres affald.

– Med mere ensartede konkurrencevilkår i EU gavner vi både miljøet og skaffer flere arbejdspladser i Danmark. Der er helt sikkert forretningsmæssige og økonomiske gevinster ved cirkulær økonomi, siger Esben Lunde Larsen.

Ministeren henviser til en rapport fra den britiske Ellen MacArthur Foundation, der arbejder for at udbrede tanken om cirkulær økonomi. De vurderer, at omstillingen alene i Danmark i 2035 kan skabe op imod 13.000 arbejdspladser og øge det danske bruttonationalprodukt med op til 1,4 procent samt øge nettoeksporten med 3-6 procent.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen bygger bl.a. sin optimisme på, at EU-landene fra 2030 højst må deponere 10 procent af alt husholdningsaffald på lossepladser.

I dag deponerer EU-landene i gennemsnit 31 procent af alt husholdningsaffald på lossepladser.

Men Danmark ligger i front og har i årene 2012 til 2014 kun deponeret 1,9 procent af affaldet. Tallet er 7-8 procent som helhed i Danmark indberegnet danske virksomheder.

Men hvor den danske affaldshåndtering generelt er på rette vej, er der et område, som kræver et helt andet fokus lige nu: Plastaffald i havet.

I 2050 vil der ifølge World Economic Forum være mere plastik end fisk i havene.

– I Danmark har vi godt styr på vores plastaffald, hvoraf en stor del allerede nu bliver genanvendt. Men selvom Danmark generelt håndterer sit affald godt, kan vi sagtens blive bedre til at holde kysterne og havmiljøet fri for plastik, mener miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

– Plastikaffald hører på ingen måde hjemme i naturen. De fleste har desværre nok oplevet at møde efterladt affald på stranden. De danske kyster er en stor turistattraktion, og det gavner ikke nogen, hvis en gåtur på stranden bliver en gåtur i affald, siger Esben Lunde Larsen.

Regeringen har afsat tre mio. kr. i Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet til en informationskampagne til strandgæster, turister og fiskere, der kan være med til at minimere henkastet dansk affald på stranden og i havet. Kampagnen forventes lanceret i 2017.

Men det handler også om, at plasticaffald i havene ødelægger leveforholdene for livet i havene. Fiskene spiser plasticaffaldet, og vi spiser fiskene.

– Vi kæmper i bl.a. EU og FN for at få fokus på plastforurening, der globalt er et kæmpe miljøproblem, siger Esben Lunde Larsen.

– Hvert minut havner et lastbillæs plasticaffald i havet. Vi er nødt til at handle nu, så vi kan beskytte vores sundhed og de næste generationer. Hver dag tæller, siger miljø- og fødevareministeren.

Fakta

Esben Lunde Larsen blev udnævnt til miljø- og fødevareminister i februar 2016.

Han har været kandidat for Venstre i Ringkøbingkredsen siden 2008 og har bl.a. været viceborgmester og byrådsmedlem i Ringkjøbing-Skjern Kommune.

Han er uddannet cand.theol og har en erhvervs-Ph.D. fra KU.

Del

Journalist

Kirsten Brandenborg

Andre artikler