Weekly News

Vi har et stort ansvar for, at produkterne ikke udgør en risiko for mennesker og miljø, siger Jakob Clemen, miljøkonsulent i Brancheforeningen for danske plastvirksomheder. GENBRUG & AFFALD

Mere plast skal genanvendes

Genanvendelse er i fokus som aldrig før – ikke mindst når det gælder plast. Plast er nemlig en kæmpe ressource, som kan udnyttes med de rigtige metoder.

Vi møder plast i utallige sammenhænge i vores hverdag – i computere, vindmøller, indpakning af fødevarer, legetøj mv. Faktisk er en hverdag uden plast helt utænkelig i et moderne samfund. Og plast vinder frem. Allerede nu erstatter plast mange produkter og komponenter, der før var lavet i metal, træ eller glas, fordi plast er et let materiale, der er stærkt og let at forme.

– Med en så udbredt anvendelse og et europæisk plastmarked, der fortsætter med at vokse i takt med, at plasten erstatter andre materialer, har vi også et stort ansvar for, at produkterne ikke udgør en risiko for mennesker og miljø, siger Jakob Clemen, miljøkonsulent i Brancheforeningen for danske plastvirksomheder.

Danskerne smider hvert år over 400.000 tons plastaffald ud. Næsten halvdelen af det bliver smidt ud med det almindelige husholdningsaffald og går op i røg på forbrændingsanlæggene. Men når plasten smides ud, forsvinder også muligheden for genanvendelse, og ressourcerne går til spilde. I stedet er målet, at plasten skal indgå i et cirkulært kredsløb, hvor plast, som ellers ville være endt som affald, kan gå et eller flere skridt tilbage i værdikæden og indgå i produktionen igen. Eller de kan indgå som input i et helt nyt kredsløb. Netop den cirkulære tankegang er et centralt tema, når EU-Kommissionen senere på året lancerer en ny pakke til cirkulær økonomi. Pakken vil omfatte revisioner af en lang række reguleringer relateret til design, affaldshåndtering samt genanvendelse. Ud over at ressourcerne skal forblive i kredsløb, skal det dernæst være økonomisk fordelagtigt at genanvende plast, bruge genanvendt plast eller designe produkter, så de lettere kan genanvendes.

– Mange danske plastvirksomheder anvender allerede genanvendt plast i produktionen, og flere arbejder sammen med designere og projektudviklere om nye, innovative produkter lavet i genanvendt plast. Det øger efterspørgslen på genanvendte råvarer, forklarer Jakob Clemen.

Et godt eksempel er Holbæk Forsyning A/S, der med støtte fra Miljøministeriet har startet et projekt, som over de næste to år skal udnytte plastaffaldet fra 25.000 husstande i Holbæk Kommune.

– Kort fortalt går projektet ud på, at husstandene udstyres med en ny beholder til at sortere husholdningsplasten. Holbæk Forsyning A/S sorterer efterfølgende plastaffaldet i kategorier, der sikrer, at det kan udnyttes optimalt – i samarbejde med bl.a. Aage Vestergaard Larsen A/S, som sørger for den egentlige regenerering af plasten, fortæller Jakob Clemen.

Udover målet med at øge genanvendelsen, kan det også være til stor gavn for miljøet at kigge på produktionen af fremtidens plast. En del af fremtidens plastprodukter kan f.eks. blive såkaldte bioplastprodukter. Et eksempel er biobaseret plast, som er plast fremstillet af biologiske materialer, for eksempel sukkerrør, majs eller halm. Denne type plast kan erstatte traditionel plast i et vist omfang, og da den kommer fra planter, løber vi ikke tør for råstoffer, ligesom bioplast ikke øger CO2 i atmosfæren, når den bortskaffes. Desuden findes der den bionedbrydelige plast, som kan nedbrydes til vand og CO2. Men at bionedbryde plast kræver et kontrolleret miljø med kontrol af bl.a. fugtighed og temperatur og tilstedeværelse af mikroorganismer – betingelser, som kun kan styres i industrielle anlæg. Under de rigtige forhold vil det blive nedbrudt til vand, CO2 og biomasse i løbet af 60 dage. Hvis en bionedbrydelig plastpose blot smides i naturen, vil det tage adskillige år, før den er nedbrudt.

Del

Journalist

Kirsten Brandenborg

Andre artikler