Weekly News

Helle Juhler-Verdoner, branchechef hos Branchefællesskab for Intelligent Energi. BY OG BYGGERI

Mere anvendelse af teknologi i nye byggerier og renoveringer

Vi er langt fremme med etableringen af fjernaflæste målere i byggerier i Danmark og udbygningen af den vedvarende energi, men elektrificeringen og styringen af varmepumper halter endnu bagud.

Byggestenene til intelligent styring af energien i bygninger er lagt i form af fjernaflæste målere og vedvarende energi, og vi godt på vej mod 2020-målenene på dette område, men vi er bagud med udrulningen af styrbare varmepumper og andet udstyr, som skal være i bygninger m.m., for at vi kan høste fordelen af det ’Smarte Grid’, som er godt på vej.

Hvis vi ikke satser på energifleksible komponenter som varmepumper i bygninger og deres opvarmning, kan vi ikke udnytte fordelene ved den vedvarende energi i vores bygningsmasse, siger Helle Juhler-Verdoner, branchechef hos Branchefællesskab for Intelligent Energi.

– I en ’smart’ bygning bliver livet nemmere, lidt billigere og grønnere, og her er de fjernaflæste målere en byggesten, men elektrificering og fjernstyringer nødvendige for at høste fordelene ved det intelligente energisystemet. Det gælder blandt andet om, at man sammentænker energibesparelser med en fremtidssikring af bygningen, så energiforbruget i installationer ikke alene er lavt, men også kan flytte og styres, forklarer hun.

I dag er elprisen lav, og det er kun de store forbrugere, der afregnes pr. timeforbrug. Fra 2016 og frem mod 2020 bliver de små forbrugere – blandt andet private husholdninger – gradvist timeafregnet, og de kan derved få del i den ganske vist lille gevinst, der er ved at flytte elforbruget til billigere timer med meget vind i systemet.

Alle typer af forbrugere bør tænke fremad, når de renoverer eller bygger nyt.

– Det gælder for eksempel opvarmning, hvor dem, der står med et oliefyr, som skal skiftes ud, oplever, at det i dag er billigere at investere i et træpillefyr end en varmepumpe på grund af den høje elafgift og PSO. Det er en barriere for at udbrede de styrbare varmepumper og en barriere for de fremtidssikrede energiløsninger, mener Helle Juhler-Verdoner.

I dag er energibesparelser hovedpunktet i nye bygninger og renoveringer, men, ifølge Helle Juhler-Verdoner, gælder det om at få en balance, så man også sørger for fleksibilitet, der kan øge besparelsen på lidt længere sigt.

– Det er fint, at vi tænker i sol- og vindenergi, men det giver ikke mening, hvis ikke vi også tænker i, hvordan vi bruger den. Det kræver fleksibel udnyttelse af energien. Der er mange lande, som har erfaringer med fleksibelt forbrug, som vi kan lære af. Det er meget vigtigt med anvendelsen af den grønne energi, og det bør være billigere at sikre anvendelsen, siger hun.

Fakta

Vi er vant til opmærksomhed på en dryppende vandhane og unødigt energispild, men vi skal vænne os til, at bygninger, der bruger el, kan indgå i systemet som små ’kraftværker’, der kobles fra, når der er lidt vind og til, når der er meget vind i elsystemet.

Del

Journalist

Jens Kisker

Andre artikler