Weekly News

Jacob Hartvig Simonsen, direktør for Dansk Affaldsforening. MILJØ

Meningsfuld affaldssortering i fremtiden

Mange danskere sorterer allerede affaldet i stor stil, men det skal også give mening og kunne betale sig at genanvende – det kan det heldigvis oftest.

Alt kan i teorien genanvendes, men det kan være omkostningsfuldt og miljø- og klimamæssigt en dårlig ide.

Der ledes ivrigt efter nye måder at få os til at sortere og aflevere vores affald på både privat og i erhvervslivet. Meget af vores affald har stor værdi endnu og kan genanvendes flere gange, men der er en grænse, og visse affaldstyper kan det ikke betale sig at genanvende.

– Det er vigtigt, at vi sorterer vores affald, så det kan genanvendes. Vi kan ikke love, at hele affaldsspanden genanvendes, men det meste gør, og resten udnytter vi til at lave energi – varme og el – ud af. Undersøgelser viser, at danskerne gerne vil sortere, så vi vil helt sikkert se mere sortering fremover, siger Jacob Hartvig Simonsen, direktør for Dansk Affaldsforening.

Mange genbrugspladser har 25-35 fraktioner, og nogle kommuner har endda endnu flere, og der er værdi i affaldet, fortæller Jacob Hartvig Simonsen, men det skal også være let for borgerne at komme af med affaldet.

– Det er vigtigt, at borgerne kan komme af med deres affald, og der er også flere eksperimenter i gang med afhentning i hver husholdning af papir, pap, metal, emballager, batterier m.m. – eventuelt en gang om ugen eller et sted tæt på boligen. Vi skal også betrygge borgerne i, at vi rent faktisk genanvender affaldet igen, ellers mister vi deres tillid og opbakning. Det er heldigvis muligt med pap, papir, metal og glas m.m., som kan genanvendes flere gange, og derfor har en høj værdi, forklarer han og tilføjer, at der altid vil være et behov for at energiudnytte det affald, der er genanvendt, til det sidste er presset ud af det – eksempelvis når papir er endt som æggebakker.

En del af det organiske affald kan også indgå i biogas, som kan anvendes til varme og el, påpeger Jacob Hartvig Simonsen.

– Der kan i fremtiden blive et større behov for at kunne anvende biogas til transport, og i den forbindelse er det aktuelt at se på alternativer til afbrænding af det organiske affald. Der er også hele snakken om cirkulær økonomi, som er en god ide, men ikke alt kan cirkulere. Alt kan i teorien genanvendes, men det kan være omkostningsfuldt og miljø- og klimamæssigt en dårlig ide. Vi skal ikke bruge for 10 kr. miljø for at forfølge en potentiel gevinst på en øre. Det handler også om, hvordan vi producerer tingene. Vi må presse producenterne til at producere tingene, så de kan skilles ad og genanvendes. Det er et komplekst område, mener han og tilføjer, at mange virksomheder også samler deres produkter ind igen – for eksempel elektronik, hvidevarer eller kaffekapsler.

Del

Journalist

Jens Kisker

Andre artikler