Weekly News

Letbanen bliver et nyt indslag i Herlevs bybillede og vil samtidig gøre byen mere attraktiv for erhverv såvel som private. BY OG BYGGERI

Letbanen driver udviklingen

Fire stop på den kommende letbane ligger i Herlev, og her er forventningerne til fremtidens byudvikling stor.

Nærhed til et letbanestop gør grunde og ejendomme mere værd – både boliger og erhvervsejendomme.

– Letbanen driver udviklingen på flere måder, fortæller Per Jul Hansen, som blandt andet er ansvarlig for byudviklingen i Herlev og fortsætter:
– Nærhed til et letbanestop gør grunde og ejendomme mere værd – både boliger og erhvervsejendomme. Folk er simpelthen villige til at betale mere for at bo tæt på et letbanestop. Undersøgelser viser, at virksomheder er parat til at betale 30-40 procent mere i husleje, fordi det gør det lettere at tiltrække medarbejdere, forklarer han og påpeger, at kommunerne har mulighed for at øge bebyggelsesprocenten omkring letbanestoppene især for erhvervsejendomme. Det gør det ekstra interessant at bygge og købe ejendomme langs letbanen.
 
Letbanen vil gøre det nemmere at komme på tværs i hovedstadsområdet. I Herlev kommer der letbanestop ved hospitalet, bymidten, S-togsstationen og i erhvervskvarteret på grænsen til Rødovre.
Ifølge Per Jul Hansen er det især interessant, at et af de fire stop i Herlev ligger lige ved S-togstationen.
– Så kan man kombinere letbane og S-tog, for eksempel ved at bo i Herlev og arbejde i København. Det betyder også, at folk, der skal skifte i Herlev, lige kan købe ind på vej hjem fra arbejde, hvis det er lettere, end der hvor de bor, siger Per Jul Hansen og tilføjer, at der er ved at blive opført et nyt storcenter på omkring 44.000 kvadratmeter, som forventes at trække mange handlende til.
 
Med en pendling ind i Herlev hver dag på omkring 16.400 personer er der et perspektiv i øget bosætning.
– Her har man let og hurtig adgang til København, og samtidig er man tæt på de grønne områder – det bliver første led efter København. Her satses der på det grønne perspektiv ved at anlægge cykelstier og grønne korridorer. Det bliver en del af en ny ’ringbaneidentitet’ at være tæt på det hele, siger han og understreger, at det kommende supersygehus trækker både arbejdspladser og potentielle borgere til. En øget bosætning giver flere skattekroner og dermed flere midler til kommunen, for eksempel til udvikling af kultur- og foreningsliv.

Del

Journalist

Jens Kisker

Andre artikler