Weekly News

Direktør og ejer Ole Nielsen påpeger vigtigheden af at udvikle og optimere lager og logistik for at få så effektive løsninger som muligt. LOGISTIK

Lager og logistik skal løbende optimeres

Det betaler sig at optimere lager og logistik – ikke mindst de mandskabstunge arbejdsgange. Øget nethandel stiller større krav til et bredt varesortiment, hurtig og fleksibel forsendelse og returret, og det udfordrer logistikken.

Et vigtigt aspekt i effektivisering af lager og logistik er at tænke ud af boksen.

Med dagens gængse digitale standard- og modulløsninger til lager og logistik er det blevet nemmere end nogensinde før at foretage en løbende trimning og udvikling af lager- og logistikløsningen. Derfor er det nu muligt for de fleste virksomheder at arbejde med optimering af fysiske lagerforhold og at forbedre de enkelte arbejdsprocesser på lageret. Og selv om man har købt et godt lagerstyringssystem, som kører tilfredsstillende, er det stadig vigtigt at justere og forbedre løbende, så man kan imødekomme udviklingen. Markedet og kundernes behov kan ændre sig, og det er vigtigt at lagerstyringssystemet og arbejdsgangene følger med.

Før i tiden lå alle programmer i én samlet enhed, hvorimod de nu som oftest er områdeopdelt, i såkaldte modulsystemer, hvilket gør løbende forbedringer mindre ressourcekrævende. De digitale modulsystemer er nemmere at implementere trinvist i virksomhederne, og de kan bedre optimeres.

– Et vigtigt aspekt i effektivisering af lager og logistik er at tænke ud af boksen, når man ser på arbejdsgangene på lageret. På de fleste lagre bruger medarbejderne op mod 80 procent af tiden på at gå rundt at lede efter og håndtere ting. Kun 20 procent af tiden bruges på at skabe værdi. Derfor er der store effektiviseringsgevinster i at se på, hvordan arbejdsgange og systemer indrettes til at understøtte forretningen bedre, fortæller Ole Nielsen, som er direktør og ejer af Logi Systems, som rådgiver virksomheder om logistik- og lagerstyringsløsninger. Når virksomheder investerer rigtig mange penge i automatisering og styring af lager og logistik, er det, ifølge Ole Nielsen, vigtigt, at de også arbejder med rutiner og arbejdsgange.

Nethandlen giver virksomhederne store udfordringer med hensyn til lager og logistik. Varerne skal plukkes, pakkes, palleteres, og op imod 20 procent af varerne skal kunne tages retur. Det er ifølge Ole Nielsen ikke godt nok, hvis retursystemet består af nogle bure og/eller paller i et hjørne af lageret. Der er mange penge at spare ved at designe håndteringen af returvarer som en integreret proces i lageret.

– Vi har for eksempel hjulpet en virksomhed med at opdatere delprocesser som en del af den samlede løsning for lageret og arbejdsgangene. Det indebar en investering på alt 200.000, og pengene blev tjent hjem igen på få måneder, siger Ole Nielsen.

Netbutikkernes kunder stiller krav om kortere leveringstider og gode returmuligheder. Det udfordrer virksomhederne, som er nødt til at være skarpe og løbende trimme lageret og logistikken. Ole Nielsen blandt andet medvirket til at sikre besparelser på op mod 40 procent for mindre virksomheder og 25-30 procent for større virksomheder gennem løbende arbejder med at effektivisere lager og logistik.

Del

Journalist

Maibritt Lund Pilgaard

Andre artikler