Weekly News

Lad os lære af de bedste

Vi har mulighed for at starte i front, når det handler om automation og genanvendelse af affald, fastslår Svend-Erik Jepsen, seniorchefkonsulent, DI.

I snart sagt alle industrier taler man om potentialerne ved automation, og affaldsbranchen er ingen undtagelse. Det fortæller Svend-Erik Jepsen, seniorchefkonsulent, DI.

Jeg vil foreslå, at vi lærer fra de bedste.

– Automation er kommet for at blive. Alle brancher er med stor fart på vej mod automation, og det sker også i affaldsbranchen nu. Der findes samarbejder mellem virksomheder og udviklingsinstitutioner, der fokuserer på, hvordan man kan udvikle og bruge billedgenkendelse og robotter til at hive de rigtige ressourcer ud af affaldsstrømmene, siger han.

De nye teknologier vil overordnet set have to afgørende konsekvenser. Dels vil de gøre det muligt at opnå en højere ensartethed i slutproduktet. Dels vil de gøre det mere profitabelt at sortere affaldet.

– Automation giver os bedre mulighed for at få en høj kvalitet i de ressourcer, vi gerne vil bruge igen og igen. Når sorteringen sker med maskiner, opnår man stor ensartethed og høj kvalitet, siger Svend-Erik Jepsen og tilføjer, at ensartetheden er afgørende for, at virksomheder i sidste ende vil løbe an på at bruge affald som råvare i sin produktion.

– Det, du leverer til et marked, der skal bruge en sekundærressource i stedet for en primærressource, skal være af høj og ensartet kvalitet, og der skal være meget høj leveringssikkerhed. Ellers fravælger virksomhederne affald som alternativ til en primærressource, siger han.

I Danmark har vi i mange år udnyttet affaldet som brændsel, og derfor er vi bagud, hvad angår genanvendelse. Men det er ikke nødvendigvis kun en ulempe, påpeger Svend-Erik Jepsen.

– Jeg vil foreslå, at vi lærer fra de bedste. Det er altid en god idé. Og at vi så videreudvikler vores eget system. Så tror jeg faktisk, vi kan springe langt fremad i bussen og få nogle meget effektive genanvendelsesanlæg, som har fokus på kvaliteten af det, der skal ud, siger han.

Ifølge Svend-Erik Jepsen er der et vækstperspektiv i automationen i affaldsbranchen. Men dets værdi kendes først, når rammevilkårene er på plads, påpeger han. Regeringen fremlagde for et år siden en forsyningsstrategi, som DI ser positivt på, men der mangler stadig at blive indgået en politisk aftale om den.

– Regeringens forsyningsstrategi indeholder bud på, hvad regeringen vil gøre ved affaldssektoren fremadrettet. Det handler meget om at markedsgøre affald, så de bedste idéer får adgang til affaldet. Det er vi stor tilhænger af. Men strategien er ikke gennemført endnu, siger Svend-Erik Jepsen.

Han og DI håber på, at regeringen tager fat på sagen i starten af det nye år. Usikkerheden har allerede varet flere år, og den blokerer for investeringer i branchen.

– Indtil der kommer en politisk aftale, vil der være en tilbageholdende investeringslyst i det private, fordi rammevilkårene ikke er afklarede. Derfor håber vi meget, at der kommer en hurtig aftale i det nye år. Vi skal have lukket usikkerheden, så vi kan komme i gang med at få lavet de gode genanvendelsesløsninger, afslutter Svend-Erik Jepsen. 

Fakta

DI – Dansk Industri har rødder tilbage til 1838, hvor en større gruppe fabrikanter og håndværksmestre grundlagde Industriforeningen i København. I dag er DI – Dansk Industri både en bredt funderet erhvervsorganisation og en arbejdsgiverorganisation. Kilde: DI.

Del

Journalist

Tobias Petersen

Andre artikler