Weekly News

Kommuner får hjælp til bedre indeklima i skoler

Mange danske skoler lider under dårligt indeklima, og børn undervises derfor mange timer i klasselokaler, som har negativ indflydelse på deres sundhed og indlæring. Realdania har afsat 28 mio. kr. til en kampagne, der skal hjælpe kommunerne med at løse problemet.

En undersøgelse foretaget af DTU for Realdania viser, at der på mange skoler rundt om i landet stadig er dårligt indeklima på trods af en stor renoveringsindsats. Realdania lancerer sin kampagne for at gøre det nemmere for kommunerne at prioritere indeklimaet i skolerenoveringerne, samt for at bidrage til udvikling af nye indeklimaløsninger til skolerne. Undersøgelsen viser bl.a., at klasselokalerne i gennemsnit har CO2-niveauer højere, end myndighederne anbefaler i 47 procent af brugstiden. Den viser, at børn klarer sig ni procent dårligere i tests, hvis de opholder sig i klasselokaler med dårligt indeklima. Det svarer populært sagt til, at elever med et rigtig godt indeklima kan være et år foran pensum, når de når 9. klasse.

– Kommunerne står med mange forskellige opgaver, og det skal vi huske, hvis vi skal hjælpe dem til at prioritere indeklimaet i skolerne. Til gengæld ved vi også fra efterhånden mange undersøgelser, hvor galt indeklimaet er, og hvad det betyder for børnene. Målet for vores nye kampagne er i samarbejde med kommunerne at udvikle konkrete løsninger og metoder, som er relativt enkle at arbejde med, fortæller Realdanias filantropidirektør Anne Skovbro om kommunernes udfordringer, og fortsætter:

– Vi vil arbejde for, at det skal være nemmere for kommunerne at tænke hensynet til indeklimaet med. Og så vil vi synliggøre de langsigtede gevinster ved at prioritere indeklimaet, både økonomisk, uddannelsesmæssigt og sundhedsmæssigt.

Kampagnen blev skudt i gang i december sidste år og den har fokus på innovation, idéudvikling og hvordan renoveringsprojekter på skoler fremover kan få en stærkere indeklimaprofil. Men der er i det hele taget lagt op til en proces, hvor kommunerne inviteres ind for at tænke med. 

Del

Journalist

Frank Motzkus

Andre artikler