Weekly News

Den store tilflytning til København presser boligpriserne, men byen må ikke blive et VIP-projekt for de rige, siger overborgmester Frank Jensen (A). BY OG BYGGERI

København har igen fået vokseværk

Frem mod 2027 skal der bygges 45.000 nye boliger i København. Men byen må for alt i verden ikke blive en klub for de rige, siger overborg­mesteren.

Det københavnske boligmarked er under pres og priserne stiger. Det er en naturlig følge af, at så mange mennesker gerne vil bo i vores by.

København er populær som aldrig før. Sidste år rundede hovedstaden 600.000 indbyggere, og fremskrivningerne peger på, at der vil være 100.000 flere københavnere i 2027.
Det er især de mange børnefødsler og folk, der flytter til byen fra udlandet, som får byen til at vokse og stiller store krav til opførelse af nye boliger og erhvervslokaler.

Helt præcist forventer Københavns Kommune, at der skal bygges 45.000 nye boliger, herunder 9.000 almene, og ikke mindre end 2,8 mio. m2 erhvervslokaler i form af kontorer, detailhandel og kulturinstitutioner for at holde trit med udviklingen. Dertil kommer, at man som følge af befolkningsvæksten inden for de næste ti år skal lave store investeringer i nye skoler, plejehjem, børnehaver og vuggestuer.

Vi har spurgt Frank Jensen (A) om visioner, muligheder og eventuelle faldgruber i de kommende års udvikling af København. Overborgmesteren ser lyst på fremtiden.
– Mit udgangspunkt er, at København er en by i rivende udvikling. Flere børnefamilier vælger at blive boende, unge søger hertil for at uddanne sig, og folk flytter hertil fra udlandet for at arbejde. Det skal vi være glade for, men det betyder også, at vi som politikere har ansvar for at sikre en varieret boligmasse med familieboliger, ungdomsboliger og små boliger, der er til at betale for udsatte og folk med mindre behov for kvadratmeter, siger han og henviser til, at markedskræfterne ikke altid er en socialdemokrats allerbedste ven.
– Det københavnske boligmarked er under pres og priserne stiger. Det er en naturlig følge af, at så mange mennesker gerne vil bo i vores by. Men det er meget vigtigt for mig, at København ikke bliver et rent VIP-projekt, som London og Paris, der er dejlige turistbyer, men hvor det næsten kun er meget rige mennesker, der har råd til at bo i bykernen. Jeg vil derimod meget gerne være med til at udvikle en sammenhængende by med mangfoldige og levende boligområder, hvor folk fra forskellige kulturelle og økonomiske kår møder hinanden i hverdagen.

Det middel, der skal til for at løse den opgave, er en aktivistisk boligpolitik, især med udgangspunkt i planloven. Og det må gerne være en ambitiøs en af slagsen, siger Frank Jensen.
– Jeg vil faktisk gå så vidt som til at sige, at min allervigtigste opgave som overborgmester er at sikre, at vi kan give et mangfoldigt København videre til næste generation. Det er en politisk opgave, som jeg med glæde tager på mig, siger han og tilføjer, at man er godt på vej. I Frank Jensens tid som overborgmester har kommunen været med til at finansiere i alt 6.500 almene boliger, hvoraf de første 1.300 allerede er taget i brug. Ikke siden 1960’erne er der bygget så mange almene boliger i hovedstadsområdet.

Men en ting er boligområdet, noget andet er erhvervsbyggeriet, hvor København også er godt med.
Frank Jensen nævner udbygningen af Panum­instituttet, udvidelsen af Rigshospitalet, KUA og erhvervsbyggerierne på Carlsberg, Ørestad og i Nordhavnen som eksempler. Sammenlagt arbejdes der i øjeblikket på 630.000 m2 erhvervsbyggeri i København. Mange steder er projekterne organiseret i partnerskaber, og det er vigtigt, siger Frank Jensen.
– Samtidig med, at vi tiltrækker investeringer, bygger vi smartere og styrker samarbejdet om byggeprojekterne. Derfor udbyder vi også kommunens byggerier som strategiske partnerskaber, hvor vi opsamler og deler erfaringer i stedet for at skulle opfinde alle løsninger forfra hver gang.
Partnerskaberne kommer også til at spille en væsentlig rolle i de kommende ti år, hvor Københavns Kommune skal bygge nye skoler, plejehjem, børnehaver og vuggestuer som følge af befolkningsvæksten. Dertil kommer frem mod 2027 bl.a. 22 helhedsrenoveringer af skoler, knap 1.400 nye plejehjemsboliger samt fire parker og 45 kultur- og fritidsfaciliteter.

For overborgmesteren er hovedstadens kraftige vækst en udfordring af både politisk og administrativ karakter. Men det er også en udfordring, han hellere end gerne deltager i.
– København er adskillige gange kåret som en af verdens bedste byer at bo i. Sådan skal det meget gerne blive ved med at være. Dertil kommer, at der i modsætning til mange andre hovedstæder faktisk er fysisk plads til vækst i København. Det giver os nogle helt unikke muligheder i forhold til f.eks. at sikre, at der både eksisterer dyre og billige boliger helt tæt på bykernen, slutter Frank Jensen. 

Fakta

Frank Jensen, 55, har været overborgmester i København siden 2010. Han er forhenværende minister og tidligere socialdemokratisk folketingsmedlem. Frank Jensen stillede op til det socialdemokratiske formandsvalg, da man skulle finde afløseren for Mogens Lykketoft, men blev ikke valgt. Han er gift og har to børn.

Del

Journalist

Frank Ulstrup

Andre artikler