Weekly News

Klyngesamarbejde styrker

I og omkring Thyborøn samarbejder en stribe virksomheder om at udnytte deres unikke geografiske position og ekspertise til at blive blandt Danmarks førende bidragsydere til at servicere havvindmøllerne.

Klyngesamarbejdet har også betydet, at virksomheder, som måske aldrig havde mødt hinanden, samarbejder og videndeler.

På vindmølletestpladsen i Østerild møder man møllevinger, der vejer 35 tons og er over 80 m lange, hvilket svarer til længden af knap fem IC3-togvogne. Større havvindmøller er allerede planlagt, og i takt med at vindmøllerne vokser, kommer der udfordringer med at fragte dem over land. I stedet kigger branchen ud mod vandet, hvor det er mere hensigtsmæssigt at arbejde med teknologien og bygge møllerne i vandkanten. Thyborøn Havn råder over 5.500 m kajanlæg med op til ni meters vanddybde, heraf 180 m sværdgodskaj, så selv de største off­shore-komponenter kan håndteres.

– Vi vil gerne gøre noget for at få Thyborøn og hele den vestlige del af Midtjylland med på landkortet, når det kommer til at servicere offshoreindustrien, fortæller Finn Kjelstrup Pedersen, der er projektleder hos North Sea Offshore Service Group, som er tovholder i klyngesamarbejdet, der samler ekspertisen fra mere end 30 lokale virksomheder.

Fordelen ved klyngesamarbejdet er, at man styrker videndeling og samler kompetencerne, så når kunderne skal have rådgivning, skal de kun henvende sig et sted for at få løsningen.

– Klyngesamarbejdet har også betydet, at virksomheder, som måske aldrig havde mødt hinanden, samarbejder og videndeler, så kunderne får de mest optimale løsninger, fortæller Finn Kjelstrup Pedersen.

Samspillet mellem virksomhederne betyder, at der ofte dukker nye smidigere, løsninger frem på tværs af fagligheder. Viden som også udlandet er interesseret i.

– Når udenlandske virksomheder kommer forbi, bliver de overraskede, når de ser, hvor mange velkvalificerede virksomheder der allerede er i området, og hvor meget plads der er til rådighed. Mange forestiller sig heller ikke, at de lokale virksomheder beskæftiger flere hundrede velkvalificerede medarbejdere, hvoraf mange har international erfaring, fortæller Finn Kjelstrup Pedersen.

En af deltagerne i klyngesamarbejdet er Thyborøn Shipyard, som er en tre år gammel virksomhed, der er blevet til i et samarbejde imellem to af klyngens øvrige medlemmer: Thyborøn Skibs & Motor samt Kynde & Toft. Thyborøn Shipyard råder over vestkystens største og mest moderne dokningsfaciliteter og er derfor gearet til at servicere en stor del af de servicefartøjer, der bruges til offshore-opgaver.

At den kvalificerede ekspertise findes her i det vestjyske, er bl.a. Alpha Offshore et levende bevis på. Den kraftigt ekspanderende lokale virksomhed blev for tre måneder siden solgt til Britiske Sparrows Group og er dermed blevet en del af en verdensomspændende koncern.

Så kig ud mod det vestjyske, ud mod møllerne og ud mod fremtiden. 

Fakta

I havet omkring Danmark er der et enormt potentiale for elproduktion på offshorevindparker. Den danske del af Nordsøen er endvidere det mest omkostningseffektive område at udbygge, hvilket betyder, at Danmark som nation har en geografisk fordel som på længere sigt kan udnyttes til storskala-elproduktion og deraf følgende el-eksport til vores nabolande.

Kilde: www.windpower.org

Del

Journalist

Pia Bundgaard Hansen

Andre artikler