Weekly News

Kinesisk ejerskab styrker miljø

Med et nyt kinesisk ejerskab forventer virksomheden Uniscrap en række økonomiske og miljømæssige fordele.

Thomas Christensen, der er adm. direktør i Kolding-virksomheden, Uniscrap A/S, hører ikke til dem, der er bange for kinesiske opkøb af vestlige virksomheder. Han ser tværtimod en lang række fordele – både for hans egen virksomhed, der indsamler, sorterer og eksporterer jern- og metalskrot, men også for resten af erhvervslivet – og ikke mindst for miljøet.

Helt konkret blev den tyske Scholz-koncern, der ejer Uniscrap opkøbt af den børsnoterede kinesiske Chiho-Tiande Group (CTG) for et halvt år siden. Siden da har Thomas Christensen fået sig en række aha-oplevelser, der ikke helt svarer til de gængse fordomme om kineserne. En af de væsentlige handler om kinesernes forhold til miljøet.

– Det er jo ingen hemmelighed, at man i Kina har store miljøproblemer, men efter opkøbet har vi oplevet, at de er utroligt interesserede i at lære af den måde, vi gør tingene på. CTG’s overordnede mål er at opbygge en global platform for genbrug af skrotmetal. I den forbindelse vil de meget gerne udnytte den viden, vi har på miljøområdet, så de selv kan etablere miljøorganisationer og miljøledelsessystemet hjemme i Kina, siger Thomas Christensen.

Ved at blive en del af CTG, har det faktisk også været muligt at reducere Uniscraps egen miljøbelastning, da en meget stor del af det jern og metal, virksomheden håndterer, kan udskibes direkte fra Danmark til modervirksomheden i Kina.

– Tidligere blev jern og metal typisk kørt til Tyskland, hvorfra det via mellemhandlere blev sorteret igen, og derefter sejlet til Kina. Den måde, vi gør det på i dag, sparer os for en masse transport og dermed også for en masse CO2-udledning. Dertil kommer selvfølgelig også, at vi med færre mellemhandlere får en sundere forretning, og at det dermed er et eksempel på, at en grøn dagsorden sagtens kan kombineres med en større indtjening, siger Thomas Christensen.

Han peger endvidere på, at den kinesiske tilstedeværelse også kan blive en fordel for andre brancher. De nye ejere af Uniscrap har nemlig ikke spildt deres tid, når de har været på besøg i Danmark.

– De er generelt meget interesserede i dansk teknologi, og har været rundt og se på forskellige maskiner til f.eks. sortering. På den måde tror jeg egentlig, at det er en glimrende mulighed for at vise, hvad vi kan, og dermed i sidste ende også for en øget eksport inden for andre brancher, lyder vurderingen.

Udover at være et eksempel på et globalt opkøb, er Uniscrap A/S også et godt eksempel på den miljøbevidsthed, der trives inden for genvindingsindustrien i Danmark. Familievirksomheden GP Metal A/S, der i mere end 70 år har indsamlet og forædlet skrot til nye værdifulde råvarer, er eksempelvis certificeret som ISO 14001 miljøcenter, og lægger vægt på at give sine samarbejdspartnere en miljømæssig forsvarlig håndtering af diverse materialer.

Et andet eksempel er det Holstebro-baserede vognmandsfirma Ejler Chr. Knudsen A/S, der også beskæftiger sig med genanvendelse af forskellige metaller. Virksomhedens bilpark omfatter 50 biler, der for størstepartens vedkommende er udstyret med EURO 5-motorer, ligesom der køres på miljøvenligt brændstof, og anvendes bionedbrydelig hydraulikolie.

Hos Uniscrap har man selv indført en række lignende tiltag bl.a. ISO 14001, så der er rigeligt for kineserne at lade sig inspirere af.

– Jeg ser det som en af globaliseringens rigtig store fordele, at vi udveksler idéer og metoder og på den måde kan være med til at skåne miljøet samtidig med, at vi driver en endnu mere effektiv forretning, slutter Thomas Christensen. 

Fakta

I 2000 blev alle Uniscraps afdelinger miljøcertificerede. Virksomheden lever således fuldt ud op til den lange række af miljøkrav, der stilles til en dansk genvindingsvirksomhed.

Del

Journalist

Frank Ulstrup

Andre artikler