Weekly News

IoT er hjertet i den intelligente by

Internetteknologi er en uundværlig del af fremtidens intelligente byer i Smart City-øjemed, og udviklingen tager fart i disse år.

Der er ligeså mange definitioner på IoT, som der er mennesker og firmaer, der beskæftiger sig med området.

Vi er allerede omgivet af det overalt i det offentlige rum og såmænd også derhjemme i køkkenet, i stuerne og endda i sove- og børneværelserne. Det handler om tingenes internet – eller Internet of Things, som er den anerkendte betegnelse.

Internet of Things (IoT) er en betegnelse for teknologi, der samler informationer via sensorer og enheder og sender de trådløse informationer videre i systemer via nettet, så enten offentlige institutioner eller private virksomheder kan få nytte af dataen.

Men en nærmere definition af IoT får man ikke, når man spørger Alexandra Instituttet, en almennyttig virksomhed, der arbejder med forskning, udvikling og innovation inden for IT-baserede produkter og services med formålet at skabe økonomisk vækst, velfærd og værdi i Danmark:

– Der er ligeså mange definitioner på IoT, som der er mennesker og firmaer, der beskæftiger sig med området, siger Thomas Gilbert, der er Senior Cyber-Physical Specialist ved Alexandra Instituttet i Aarhus.

Men det er heller ikke det vigtigste i den sammenhæng, slår han samtidig fast. For Internet of Things er et fænomen, der er kommet for at blive, for det kan slet ikke undgås, at udviklingen fortsætter med høj hastighed fremover – ikke mindst i Smart City-regi:

– For mig handler Internet of Things om at kunne føle og påvirke ting på afstand. Om det er en temperaturføler på en bro eller en legetøjsbamse på et børneværelse, det kan man populært sagt godt kalde IoT, forklarer Thomas Gilbert.

Internet of Things er ikke noget nyt, for der har gennem en årrække i større byer været installeret eksempelvis trafik- og temperaturmålere, men løsningerne bliver mere og mere intelligente, og det gør IoT til en central del af Smart City-konceptet:

– Det er ikke længere svært eller dyrt at sætte en sensor op. Det er heller ikke svært at kommunikere med den via en billig trådløs infrastruktur fra LoRA WAN. Nu er man ikke længere afhængig af dyre traditionelle teleudbydere, og wi-fi-teknologien er heller ikke en løsning, da det bruger alt for meget strøm.

Det giver store muligheder for at trække nyttig viden og værdi ud af målingerne, som kan blive til gavn for os alle.

Også i Danmark har især Aarhus og København allerede adskillige IoT-systemer i brug:

– Et klassisk eksempel er affaldshåndtering, hvor man gerne vil være mere effektive. Sensoren måler, hvornår det er tid til at tømme beholderen. Det sparer tid og penge, for man tømmer jo beholderne, når de er fyldte, og ikke når de er halvtomme.

Forurenings- og trængselsproblematikker i mange storbyer verden over er et enormt problem. Her kan Internet of Things også være løsningen:

– Vi kender jo allerede til måling af støj- og luftforurening. Men IoT kan meget mere end det. Når vi taler multimodal transport i byerne, har vi f.eks. Rejseplanen.dk til at hjælpe os med overblikket, når vi skal transporteres fra A til både B og C. Men kan man samtidig få koblet f.eks. bycykler og delebiltjenester med indbyggede sensorer, der viser, hvor de er placeret, sammen med busser og tog, så kan man spare meget på miljøets ressourcer, fordi færre får brug for en bil selv, forudsiger Thomas Gilbert.

Der er mange veje at gå i et intelligent byrum, der er bundet op på idéen om Internet of Things. Udviklingen står som bekendt aldrig stille, og senest er droner taget i brug for at inspicere f.eks. bygninger og broer for rust eller tage forskellige målinger. Ifølge cyber-specialisten fra Alexandra Instituttet bliver der endnu flere veje at gå fremover, og det vil alt sammen blive bedre, billigere og hurtigere:

– Open data i forbindelse med IoT og Smart City er en meget spændende kombination. Med åben data skabes der grobund for nye tjenester og services fra andre byer og projekter. Et åbent IoT-netværk i en smart city giver mulighed for, at nye virksomheder kan bruge de data til noget fornuftigt.

– Predictive maintenance – hvor man kan forudsige, hvornår en maskine eller et system skal udskiftes eller renoveres. Det er IoT, der overvåger produkterne. Man kan forudsige, hvornår noget går i stykker, inden det går i stykker ved at sætte sensorer på det. Dermed kan delene udskiftes eller serviceres i god tid inden da.

– Machine learning er en anden nyere ting inden for IoT, der bliver større og større. Her arbejder man med kunstig intelligens. Man kobler IoT og kunstig intelligens til ”dumme” værdier som f.eks. 42 grader, og derefter kan man hente mere værdi ud af de opsamlede data. Der har været meget forskning, og vi kommer til at se store fremskridt de kommende år.

Del

Journalist

Jørn Sørensen

Andre artikler