Weekly News

I Vejle jubler de, når det regner

Vejle er sammen med byer som New York og Bangkok blevet udtaget til netværket ”100 Resilient Cities”. De arbejder for at skabe modstandsdygtige byer.

Vi vil udnytte regnvandet til vores fordel.

I Vejle er de glade. De er nemlig blevet udtaget blandt mange ansøgere til det verdensomspændende netværk ”100 Resilient Cities” som den eneste skandinaviske by. I netværket, ejet af Rockefeller Fonden, deler medlemsbyerne nye løsninger på de samfundsudfordringer, de møder på klimaområdet.

– Resiliens er en slags bæredygtighed med en lidt anden indgangsvinkel. Det handler om at gøre sig robust. Vi vil gøre vores udfordringer med for eksempel skybrud og vandstandsstigninger i Vejle til muligheder, så vi kan være resiliente og modstandsdygtige, fortæller Lisbet Wolters, stadsarkitekt i Vejle Kommune.

Vejle er en af de 10 byer i Danmark, som er defineret som oversvømmelsestruet, fordi byen ligger i et lavtliggende område af landet.

– Så sent som i sidste uge havde vi oversvømmelse, hvor vi fik testet vores psykiske rummelighed og beredskab. Enhver oversvømmelse er faktisk interessant, for vi vil ikke bare leve i bæredygtig harmoni med vandet. Vi vil juble, når det regner, fortæller Lisbet Wolters.

Som første led i processen mod større robusthed vil Vejle Kommune etablere et radarstyret sluse- og pumpeanlæg. Ved skybrud eller kraftig regn sænker anlægget vandstanden i åerne og begrænser oversvømmelserne så vidt muligt. På den måde sikrer byen erhvervsliv og boliger langs vandområderne og beskytter samtidig åens fauna.

Selvom Vejler leger med de store drenge i netværket, har fjordbyen faktisk også noget at tilbyde de andre medlemsbyer.

– Det er et fantastisk netværk, hvor vi henter viden, vi ellers aldrig ville få, fortæller Lisbet Wolters og fortsætter:

– Vi har undret os over, at vi i Vejle er med sammen med så store byer, men de lader sig faktisk også inspirere af os. De ser især på vores sociale tilgang til arbejdsprocessen, og den måde hvorpå vi inddrager borgerne.

Borgerinddragelsen har de især benyttet sig af under planlægningen af den nye bydel, Ny Rosborg. Bydel bliver bygget på strategien om resiliens, hvor idéer om både vandreservoir og regnhaver er oppe at vende. Vejle Kommune har ikke, som så mange andre, lavet en arkitektkonkurrence og ladet vinderen designe bydelen, fortæller Lisbet Wolters og uddyber:

– Vi har inddraget borgere og interessenter og lavet forskellige temagrupper. Vi vil ikke trække en plan ned over området. Vi har gennem vandringer i området med fokus på natur, fællesskab og identitet ladet borgerne få indsigt i processen, fortæller hun.

Ny Rosborg bliver ikke færdig i morgen. Faktisk er Vejle fra politisk side blevet bedt om at tage sig god tid.

– Vi er meget opmærksomme på at tage os god tid til projektet. Vi vil sørge for at bydelen får nogle kvalitetssikre klimaløsninger. Man kan ikke bygge en bæredygtig bydel alene, så vi leder også efter de rigtige investorer, slutter Lisbet Wolters, stadsarkitekt i Vejle Kommune.

Fakta

• Vejle er kendt for sin arkitektur, for eksempel lejlighedskomplekset ”Bølgen”.

• Vejle er en af de få provinsbyer med befolkningstilvækst.

• Borgerne er især glade for byens arkitektur, den fantastiske natur samt en beliggenhed lige midt i Danmark, så det er let at pendle.

Del

Journalist

Ida Østerlund

Andre artikler