Weekly News

Niels Arne Lauridsen har specialiseret sig i højvandssikring. BY OG BYGGERI

Højvande hører til på stranden og ikke i kælderen

De voldsomme skybrud har fået husejere til at interessere sig for højvandssikring. Det stiller krav til kloakmestrene, som nu kan komme på kursus i højvandssikring.

En del danskere har i de senere år mærket de voldsomme skybrud helt tæt på, når kloakvandet indtager boligen med store ødelæggelser og massiv oprydning til følge. Kigger man i udsigterne, så varsler meterlogerne desværre, at det kun bliver værre i fremtiden.

Det har betydet en styrket interesse for højvandssikring. Løsningen kan være et kælderafløb, et pumpeanlæg eller et højvandslukke alt efter kloakinstallationen. Området er komplekst, og derfor kræver det også en autoriseret kloakmester for at installere løsningen.

– Højvandssikring var måske ikke det, man beskæftigede sig mest med, da man blev uddannet som kloakmester, plus der har været en udvikling i produkterne. Vi kunne se, at mere end 98 procent af vores reklamationer, skyldtes montagefejl eller forkert produktvalg. Det fik os til at tilbyde de autoriserede kloakmestre at komme på et kursus i produkter og montering, siger Niels Arne Lauridsen, der er direktør og ejer af Lauridsen Handel & Import A/S.

Indtil videre har Lauridsen haft over 350 autoriserede kloakmestre på kursus. De kloakmestre, der gennemfører kurset, og ønsker det, markedsføres på www.kesselservice.dk. Det handler ikke blot om at kunne montere produkterne korrekt, men også at finde den rigtige løsning, som passer både husejer og kloaksystem.

– Traditionelt set har man kunnet montere et højvandslukke på parceller, hvor der bor en eller to familier. Men nu kan vi tilbyde modulopbyggede løsninger; de såkaldte Hybride Pumpestationer til boligforeningerne, så et højvandslukke kan dække op mod 20 lejligheder, forklarer Niels Arne Lauridsen.

De Hybride Pumpestationer kan også installeres på f.eks. hospitaler, skoler, restauranter og produktionsvirksomheder, hvor det på alle niveauer kan være omkostningstungt, hvis et skybrud sætter hverdagen i stå.

De Hybride Pumpestationer fungerer på den måde, at man monterer en pumpestation, som kan pumpe spildevandet væk fra kloakken i tilfælde af et skybrud. På alle de normale vejrdage, som vi jo heldigvis har flest af, kører pumpen ikke, men hældningerne på kloakrørene sikrer, at spildevandet kan løbe gennem højvandslukket og ud i kloakken.

Er uheldet ude, og skybruddet rammer, sikrer højvandslukket, at vand ikke bliver presset fra kloakken og ind i boligen. I stedet går pumpen automatisk i gang og sikrer, at spildevandet stadig bortledes ud i det offentlige kloaksystem.

– Løsningen sikrer, at pumpen ikke kører så ofte, og højvandslukket gør arbejdet med at holde vandet ude. Pumpen kører kun, når der er skybrud. Det er en miljørigtig løsning, der giver gevinst på elregningen. Desuden kræver det meget mindre service af pumpen. For en pumpe, der kører f.eks. to til tre dage om året, bliver mindre slidt end en, der kører hver dag - og hver nat, fortæller Niels Arne Lauridsen.

Kommuner og forsikringsselskaber har skærpet opmærksomheden på oversvømmelser af f.eks. kældre, og er derfor begyndt at lave love og regler, så det er husejeren, der står med problemet og regningen, hvis uheldet er ude.

Kommunerne har kun ansvaret for afledning af spildevand fra stueplan samt overliggende etager, derimod er det husejerens eget ansvar at sørge for afledning af spildevandet fra kælderplan. Ligesom det også er husejerens eget ansvar at sikre kælderen mod oversvømmelse.

Fakta

Som husejer kan du læse mere om højvandssikring på www.skybrud.info, www.regnvandssikring.dk eller www.napan.dk. Forsikring Forsikring & Pension har opgjort den endelige regning for skybruddet d. 2. juli 2011. De samlede udgifter til dækning af over 90.000 skader blev på 6,2 milliarder kroner. kilde: www.dr.dk

Del

Journalist

Pia Bundgaard Hansen

Andre artikler