Weekly News

Vi skal tænke på fremtiden, siger Borgmester Thomas Lykke Pedersen, her på Klimalegepladsen i Kokkedal. MILJØ

Grønne tiltag i Fredensborg Kommune

Beboerne langs Usserød Å i Kokkedal kæmpede i mange år mod en å, der gik over sine bredder. Fredensborg Kommune, der sætter en ære i at bryde med vanetænkningen, slap de kreative kræfter løs.

Resultatet blev en for danske forhold unik tilgang til klimatilpasning og til finansiering af løsningerne. I disse år er Fredensborg Kommune derfor sammen med RealDania, Lokale- og Anlægsfonden, 2 boligforeninger og Fredensborg Forsyning i gang med det største Klimatilpasningsprojekt af sin art i Danmark.

– I stedet for at se vandet som et tilbagevendende problem, valgte vi at se Usserød Å og vandet som en del af løsningen. Vi har fundet en måde at håndtere de øgede regnmængder, der samtidig kunne give en hel bydel et kvalitetsløft, siger Borgmester i Fredensborg Kommune, Thomas Lykke Pedersen.

– Projektet er en del af ønsket om at tage et bredt klimaansvar, siger borgmester Thomas Lykke, der også er formand for Miljø- og Klimaudvalget i Region Hovedstaden.Kommunen har bl.a. søsat et større program, der skal øge andelen af vedvarende energi på kommunale ejendomme og har oprettet et Energicenter, der skal inspirere og støtte borgerne i at spare på energien.

Del

Journalist

Kirsten Brandenborg

Andre artikler