Weekly News

Allan Larsen er lektor ved Institut for Transport, DTU. Morten Callesen er direktør i Fleetfinding som leverer trackingløsninger. LOGISTIK

Grøn transport og flådestyring giver besparelser

IT-udviklingen inden for logistik og transport eksploderer i disse år. Automatisering og datagenerering af transporterne hjælper blandt andet med at effektivisere og spare brændstof – også til gavn for miljøet.

Grøn kørsel er, set med vores briller, at reducere serviceudgifterne og brændstofforbruget på bilerne.

Udviklingen inden for it på logistikkens område accelererer hurtigt, og meget data genereres og anvendes, fra blandt andet lastbiler, til at optimere og effektivisere transporterne. For bare nogle år tilbage var operatørernes it-systemer ikke ret gode til at tale direkte sammen med kundens systemer, idet de første år bar præg af problemer med at integrere systemer i de forskellige platforme.

Men der sker en udvikling hele tiden, hvor der kommer nye platforme, og i dag er branchen et sted, hvor den for mange år ønskede at være.

– Vi er nået meget langt med at gå fra analogt til digitalt. Fremover vil vi se endnu mere automatisering og digitalisering af transport, hvor de mange informationer deles med alle aktører og interessenter i virksomhedernes værdikæder, fortæller lektor i transport- og logistikoptimering på DTU, Allan Larsen.

Der opstår følgelig en hel række nye planlægningsproblemer, som er meget komplekse, og der skal derfor udvikles nye metoder og værktøjer, som er i stand til at løse disse problemer. Forskningen inden for transportoptimering udvikler nye algoritmer og planlægningsmetoder baseret på matematiske modeller.

En virksomhed, som har stor erfaring på datagenereringsområdet, den såkaldte flådestyring, er Fleetfinder, som blandt andet arbejder med at overføre data fra lastbiler, som transportvirksomhederne kan udvikle og effektivisere ud fra. De registrerer utroligt meget data, og har standardværktøjer som automatisk håndterer for eksempel temperaturmålinger ved transport af frugt og grønt samt generel kørselsdokumentation som lokation. Den største kilde til store besparelser for kunderne er dog data, som registrerer både lastbilens og chaufførens adfærd.

– Hos en gennemsnitskunde reducerer vi driften pr. køretøj med cirka 17 procent og det er både brændstof og på service. Det kan være mange hundrede tusinder kroner i en enkelt forretning årligt, der bliver brugt bare på at holde i tomgang. Det er voldsomme tal, fortæller Fleetfinders direktør, Morten Callesen.

Et middel, som gør chaufførerne mere opmærksomme på kørselsadfærd, er et pointsystem, hvor både plus- og minuspoint tildeles alt efter, hvordan kørslen afvikles. Fleetfinder har lavet algoritmer, hvor de matematisk kan forholde sig til om bilen accelererer og bremser for hårdt eller kører for hurtigt i svingene. Biler, som holder i tomgang for længe giver også minus på scorebalancen. Chauførerne mister eller tjener point alt efter adfærd, og de bliver opmærksomme på egen indflydelse på kørslens omkostningsniveau.

– Det gør det egentlig bare til en leg. Og en tommelfingerregel siger, at for hver gang du øger hastigheden med 16 kilometer i timen, så øger du brændstofforbruget med 15 procent, påpeger Morten Callesen. Når man viser chaufføren, hvorfor hans lastbil bruger mere brændstof end kollegaens, så kan han nemmere forholde sig til det. Dokumentation er, ifølge Morten Callesen, meget mere håndgribeligt – og ikke bare en sur chef, der påpeger det. Der spares mange penge på diesel ved at køre fornuftigt, men de enkelte chauffører profiterer også af det. Når de får at vide, at der er konkurrence i at køre fornuftigt, så gør de det. Og det er målbart mindre stressende i lastbilen, når man har fokus på, ikke konstant at køre hurtigere.

– Det er mindst lige så meget chaufføren, som profiterer af mere fornuftig og økonomisk kørsel, siger Morten Callesen.

Ud over selve kørslen er der også udfordringer i enderne af transportkæderne. Der ses, ifølge Allan Larsen fra DTU, et stigende behov for integration inden for supply chain management, hvor produktionslogistikken integreres med transportlogistikken. Udfordringerne er, at der kræves mere effektivitet og mere økonomisk gevinst i form af besparelser både for forbrugeren og operatøren.

– Vognmænd har generelt mange stramme krav til leveringstidspunkter ved både godsterminaler og kundernes porte. Det ses nogle steder, hvor det fungerer ligesom med flytransport, at hvis du ikke ankommer til tiden, så mister du dit leveringsvindue. Det er en stressfaktor, at just in time bliver i realtid nu, siger Allan Larsen.

Øget nethandel med mange parallelle operatører, som leverer i samme områder - også på privatadresser inden for få timer, er miljømæssigt ikke optimalt, og dette trafikmønster er, ifølge Allan Larsen, en udfordring fremadrettet. Hvis det fortsætter på nuværende vilkår og med stadig stigende efterspørgsel - vil der blive mere transport og mere belastning for miljøet og klimaet.

Det handler om at gøre hver transport mere grøn med mindre kilometer- og dieselforbrug. Store virksomheder har større muskler at spille med og dermed bedre økonomiske kræfter samt større risikovillighed til at udvikle optimering på transportområdet, idet potentialet selvsagt er større.

– Men det er vigtigt, at også de små og mellemstore virksomheder understøttes i udviklingen af nye metoder, siger Allan Larsen.

– Grøn kørsel er, set med vores briller, at reducere serviceudgifterne og brændstofforbruget på bilerne. Vi siger sjældent til en virksomhed, at den skal tale med os, fordi de skal køre grønt. Det er de lavthængende frugter, fortæller Morten Callesen. Men hvis man bruger de indsamlede data rigtigt, kan man lære folk at køre grønt. Det handler om at hjælpe kunden med at spare penge og mindske omkostningerne.

– Derfor kigger vi ærligt mere på bundlinjekroner. Den miljømæssige fordel kommer helt af sig selv, når kørslen bliver mere effektiv, slutter han.

Fakta

Fleetfinders gennemsnitskunder fik for fem år siden i snit data genereret hvert femte minut – i dag hentes data ind hvert enkelt sekund.

Del

Journalist

Maibritt Lund Pilgaard

Andre artikler