Weekly News

Fremtidens byggeri er miljø- og bæredygtighedscertificeret

Nye certificeringer sikrer bæredygtighed, men stiller nye krav til byggebranchen, ikke mindst til leverandører.

At vores porte er EPD-certificerede sikrer bygherre og entreprenør, at de gældende miljøkrav overholdes.

I de kommende år vil stadig flere offentlige og private byggerier stille krav om bæredygtige og miljørigtige løsninger. Det betyder, at leverandører og andre aktører i langt højere grad skal leve op til at kunne levere bæredygtighedscertificerede løsninger. Den danske byggebranche er blevet enige om, at det er den tyske bæredygtighedscertificering DGNB, der skal gøre fremtidens byggeri målbart i Danmark. DGNB udmærker sig ved at være innovationsfremmende og fremtidssikret med fokus på totaløkonomi.

Der findes i dag godt 40 DGNB-byggerier i Danmark, hvilket understreger, at det ikke er hverdag for rådgivere, ingeniører og projektledere at arbejde med de krav, som certificeringen omfatter. Et DGNB-certificeret byggeri kræver, at fagentreprenører og leverandører kan bidrage til dette arbejde, så alle de skærpede og specifikke krav overholdes, både hvad angår materialer og rådgivning.

Et nyt DGNB-byggeri er administrationsbygningen til DIN Forsyning, som er en fusion af flere mindre forsyningsselskaber i Varde og Esbjerg kommuner. I byggeriet, der også omfatter værksted, laboratorium og garagebygning, har der fra start været fokus på at bygge bæredygtigt. Det betød, at det gjaldt om at finde rådgivere og leverandører med stærke kompetencer inden for miljøstandarder og bæredygtigt byggeri.

En af disse er produktionsvirksomheden Lindab A/S, der har fokus på at kunne levere bæredygtige løsninger og at kunne understøtte fremtidige energikrav og gældende certificeringer. Da entreprenør Jensen og Jensen skulle vælge porte til DIN Forsynings nye garageanlæg blev opgaven derfor lagt i hænderne på Lindab, der levererede EPD-certificerede porte. EPD er en miljøcertificering, der udvikles i forhold til anerkendte standarder og bl.a. bruges i forbindelse med DGNB.

– At vores porte er EPD-certificerede sikrer bygherre og entreprenør, at de gældende miljøkrav overholdes. En EPD viser miljøpåvirkningen i et produkts livscyklus. I vores tilfælde giver det transparens i produktionen af en Lindab Port, som indgår i det samlede miljøregnskab for et byggeri, fortæller Alex Løkkegaard, produktchef hos Lindab.

Byggeriet for DIN Forsyning er tegnet af arkitekterne Friis og Moltke og for hele processen har det haft stor betydning, at både bygherre, arkitekter, entreprenører og leverandører har erfaring med bæredygtigt byggeri herunder certificeringer.

– En DGNB-certificering gør nødvendigt at benytte vidensdeling og have tryghed til sine samarbejdspartnere, siger projektleder Peder Lauridsen fra entreprenør Jensen og Jensen og tilføjer, at DGNB samtidig sikrer en ensartet opfattelse af, hvad bæredygtigt byggeri er og hvad fremtiden inden for byggeri skal leve op til. 

Fakta

Den første danske version af DGNB-certificeringen blev lanceret i foråret 2012. Den er et resultat af en frivillig indsats fra fageksperter fra virksomheder og offentlige institutioner tilknyttet byggebranchen, der har gennemgået og bearbejdet de tyske kriterier, så de er blevet tilpasset danske standarder, praksis og lovgivning. Kilde: Green Building Counsel Denmark.

Andre virksomheder, som også leverer til certificeret byggeri, er f.eks. Velfac, som udvikler og producerer vindues- og facadeløsninger, samt Mogens Rasmussen A/S, som bl.a. udvikler akustikløsninger og solafskærmning.

Del

Journalist

EMP

Andre artikler