Weekly News

Anders Bundsgaard, iværksætter og adm. direktør i ODICO. BY OG BYGGERI

Fremtidens byggeplads bliver digital

3D modeller og CAD tegninger gør styring og projektering lettere og giver ikke mindst arkitektvirksomheder mulighed for at skabe organiske runde former i deres bygningsdesign. ODICO har indledt den revolution, som kommer til at automatisere de støbeteknikker, som gør den visionære arkitektur let at realisere. Ved hjælp af robotter.

Det at vi fremstiller emnerne så hurtigt og at de alle er unikke viser teknologiens potentiale.

Robotter har allerede revolutioneret fremstillingsindustrien, og udviklingen af teknologien har gjort robotter billigere og mere alsidige. Robotternes fleksibilitet har ODICO i Odense brugt til en koncept hvor robotter med glødetråde, udskærer støbeforme til beton af store flamingoblokke.

Visionen er enkel: ved at omsætte arkitekttegningerne til robotprogrammer kan der skabes en effektiv automatiseret produktion af støbeforme, som kan rationalisere opførelsen af frie former i moderne arkitektur.

De tre partnere i ODICO Anders Bundsgaard, Jelle Faringa og Asbjørn Søndergaard har baggrunde fra henholdsvis robotbranchen, softwareudvikling og arkitektur, og virksomheden er involveret i flere forskningsprojekter omkring brugen af robotter, blandt andet Bladerunner projektet som støttes af innovationsfonden.

Men ifølge Anders Bundsgaard, som også er adm. direktør i virksomheden, er målet at kommercialisere teknologien og skabe nye muligheder i byggebranchen.

– Vores opgave i ODICO er at markedsmodne teknologien. Og derfor arbejder vi hele tiden på også at udvikle koncepter der gør teknologien brugbar på byggepladsen, fortæller han og understreger at potentialet næsten ikke har nogen grænser.

– Lige nu arbejder vi på at benytte en krum tråd til at fremstille forme, som er dobbeltkrumme og uden lige linjer. Her kan tre samarbejdende robotter skære en ni kvadratmeter flamingoform ud på tre minutter, fortæller Anders Bundsgaard. Fordelene er åbenlyse. I dag bliver beton støbt i forme, der er bygget af enorme mængder træ eller stål, som tager lang tid at opføre og ikke kan genbruges. Flamingo er 100 procent genanvendelig.

ODICO har produceret støbeforme til mange forskellige projekter fra 100 til 4.500 kvadratmeter, og for nylig blev virksomheden hyret af entreprenøren som bygger Zaha Hadids Store OPUS byggeri i Dubai. Opgaven går ud på at til at fremstille skabelonerne til de rammer, som holder Bygningens buede vinduer.

– Vi automatiserer processen med vores industrirobotter og fremstiller næsten 5.000 unikke flamingoforme på seks uger. De kom til os efter at alle andre havde sagt nej, for det var en hasteopgave. Det at vi fremstiller emnerne så hurtigt og at de alle er unikke viser teknologiens potentiale, fortæller Anders Bundsgaard. Han kan da heller ikke undlade at pege på at det tog et år at fræse den avancerede facade på det nye San Francisco Museum of Modern Art, og han er sikker på at ODICO ville kunne have fremstillet formene til samme bygning på tre uger.

Anders Bundsgaard har en baggrund som ingeniør hos ABB og ved, at stort set alle robotproducenter kan levere 100-vis af robotter på kort tid. Det var softwaren der var udfordringen.

Forudsætningen for ODICO’s forretning er muligheden for at omsætte arkitekternes tegninger til robotprogrammer, og det var det der oprindeligt var udfordringen. Det problem er løst, og i dag kan ODICO’s software nedbryde 3D tegninger til et nyt robotprogram hvert femte sekund.

– Når man tænker på hvor store dagbøderne kan være for en entreprenør der bliver for sent færdig med et projekt, så er en robot til 300.000 kroner ret billig, fremhæver Anders Bundsgaard, men indrømmer:

– Det er en metode der er bedst til udfordrende geometriske former. Hvis du skal støbe én kilometer lang lige mur, er teknologien selvfølgelig ikke interessant.

Fakta

ODICO er en teknologivirksomhed, der har fokus på løsninger til betonbyggerier. I dag er 12 medarbejdere ansat på fabrikken i Odense og dertil fem arkitekter på et kontor i Rumænien. Anders Bundsgaard er adm. direktør, Asbjørn Søndergaard udviklingschef og Jelle Feringa er teknisk chef.

Del

Journalist

Frank Motzkus

Andre artikler