Weekly News

Poul Bruun er innovationsdirektør i ILT. Han forudser en teknologisk revolution inden for få år. LOGISTIK

Fremtiden skal tages med på råd

Ændret forbrugeradfærd, stigende urbanisering og den teknologiske udvikling påvirker fremtiden for transport- og logistikbranchen.

Man skal udvikle sig konstant. Man skal udvikle sig, hvis ikke man vil afvikles.

Hvis man ikke er under udvikling, så er man under afvikling. Så kontant er budskabet fra Poul Bruun, der er innovationsdirektør i ILT Innovation, brancheorganisationen ITD’s innovationscenter for logistik og transport. ILT Innovations opgave er dels at hjælpe medlemsvirksomheder og branchen med at udvikle smartere løsninger, dels at se på megatrends og deres betydning for fremtidens logistik og transport.

Megatrends er store sociale, økonomiske, politiske, miljømæssige eller teknologiske ændringer, som har varig betydning for samfundet, og ifølge Poul Bruun er især tre megatrends værd at holde øje med i forhold til den danske transport- og logistikbranche.

– Det er urbanisering, det er deleøkonomi, og det er den buldrende teknologiske udvikling, siger han og uddyber:

– De overordnede trends prøver vi at få hevet lidt ned og sige: Hvad kan det komme til at betyde for transportbranchen? Vi prøver at tegne nogle fremtidsbilleder, nogle scenarier eller hvad man vil. Vi kan jo ikke forudsige fremtiden, men vi kan i hvert fald tegne nogle sandsynlige billeder, sådan som vi ser dem.

Og frem for alt, og det er det vigtigste, synes jeg, når vi kigger fremad, at sikre, at transportvirksomhederne og medarbejderne i transportvirksomhederne hele tiden har øje for, at verden ikke står stille. Man skal udvikle sig konstant. Man skal udvikle sig, hvis ikke man vil afvikles.

Transport- og logistikbranchen eksisterer ikke uafhængigt af ændringerne i det omgivende samfund, og det er en pointe, Poul Bruun ønsker at understrege. Ny forbrugeradfærd og nye teknologiske muligheder, som ikke umiddelbart har noget med transport og logistik at gøre, vil på sigt ændre branchen.

– Derfor bruger jeg også en del tid på at udfordre branchen. Være lidt provokatorisk. For at provokere virksomhederne til at forstå, at fremtiden ændrer sig, og at fremtiden ikke er, som den var i går. Det skal man hele tiden have for øje i sin virksomhed. Man skal hele tiden have for øje, at ens kunder udvikler sig og stiller andre krav.

Man skal hele tiden have for øje, at den teknologi, man lige har investeret i eller lige har besluttet at investere i, faktisk allerede er forældet i morgen. Og det samme gælder IT-systemer og så videre. De forretningsmodeller, der er i branchen, udvikler sig hele tiden. Uber er et godt eksempel på, at der kommer nogen ind med en helt anden tankegang, funderet i noget nemhed, en lille app på en smartphone og det at bringe folk sammen. Hele den tankegang, den slår også igennem og kommer til at slå igennem i logistikbranchen, forklarer han.

Det skyldes ikke kun den teknologiske udvikling, men også adfærdsændringer hos kunder, leveran- dører og medarbejdere.

– Der kommer nye generationer ind i virksomhederne, som er opvokset i den digitale tidsalder med smartphones og convenience og så videre. Kunderne kommer til at tænke anderledes, de medarbejdere, man har, kommer til at tænke anderledes, og de leverandører, man har, kommer til at tænke anderledes. Derfor er det vigtigt at være åben over for, at verden forandrer sig. Hvis man ikke spiller med og også ser nye muligheder og prøver at udnytte dem, så risikerer man, at blive løbet over ende, uddyber Poul Bruun.

Selvkørende lastbiler og bedre udnyttelse af data er to af de muligheder, den nære fremtid byder på. Selvkørende lastbiler testes allerede flere steder i udlandet, og ifølge Poul Bruun vil vi inden for de næste par år se lignende tests i Danmark.

– Jeg tror, at inden for de næste to-tre år, der er vi allerede i gang med at teste selvkørende lastbiler i Danmark. Man har lavet forsøg blandt andet i Holland og Sverige omkring platooning, hvor man virtuelt kobler lastbilerne sammen i kolonner, sådan at det er den forreste chauffør, der overtager styringen for dem, der er koblet på elektronisk bagefter. Den teknologi er så moden nu, at jeg er helt sikker på, og jeg ved også, at man hos de danske myndigheder er interesseret i at være med. Det har vi også presset på for. Der skal Danmark selvfølgelig være med, siger han.

De selvkørende lastbiler vil på grund af deres avancerede teknologi både være sikrere, bedre for miljøet og billigere at anvende for transportvirksomhederne. Samtidig vil de øgede datamængder, som teknologien muliggør, føre til produktivitetsfremgang i administrationen hos transportvirksomhederne.

– Der sker meget på IT-området. Det hænger sammen med alle de data, som du kan hente ud af bilerne og af gods, som har censorer på. Det betyder rigtig meget logistikmæssigt. Hvis du kan styre dine godsstrømme og dine informationer, så kan du lette selve transporterne, men især også administrationen omkring transporterne. Toldbehandling, dokumenter, fakturering og så videre. Der er enorme besparelsespotentialer i alle administrationsled. Det er ikke kun det, der foregår ude på bilen eller på lageret, det er lige så meget i administrationen, forklarer Poul Bruun.

ILT Innovation orienterer sig løbende i forskningen inden for transport- og logistikområdet, ligesom innovationscentret lytter til virksomhederne i branchen, når fremtidsbillederne skal tegnes. Men selv med det bedste udgangspunkt er der grænser for, hvad kan forudsige, understreger Poul Bruun.

– Du kan ikke forudsige alting. Der opstår helt nye ting, og de kan opstå i morgen, eller de kan opstå om fem år, og overnight fuldstændig ændre verden. Hvor mange troede for et år siden, at de ville betale for fødevarer i supermarkedet med MobilePay? Det er et godt eksempel på, at tingene kan ændre sig på få måneder, afslutter han.

Fakta

Innovationscentret ILT Innovation blev oprettet i 2014 af ITD, Brancheforeningen for den danske vejgodstransport. Innovationscentret skal blandt andet inspirere og rådgive medlemmerne om nye teknologier og arbejde politisk for at sikre virksomhedernes muligheder for innovation og udvikling.

Del

Journalist

Tobias Petersen

Andre artikler