Weekly News

Avista Oil er den eneste virksomhed i Danmark, der genraffinerer spildolie. GENBRUG & AFFALD

Fra spildolie til ny baseolie

Vi renser olien for tungmetaller og forurenende stoffer.

Avista Oil A/S renser olien fra biler, græsslåmaskiner og virksomheder, der bruger olie. Og næsten det hele kan genbruges. Efter en tur igennem anlægget, laves det sorteste spildolie om til baseolie, der mest af alt ligner æblemost. Virksomheden har siden 1992 indsamlet og oparbejdet spildolie til genbrug. I begyndelsen blev olien brugt som fyringsolie, men i takt med at raffineringsprocesserne blev udviklet, er olien blevet omdannet til en baseolie, der sælges på verdensmarkedet til produktion af ny smøreolie.

– Vi renser spildolien og genanvender den således, at skadelige tungmetaller samt andre forurenende stoffer fjernes fra olien. Med de metoder vi bruger til at skabe baseolie, reduceres CO2-udslippet med 30 procent i forhold til ordinær fremstilling af baseolie, fortæller adm. direktør Leon Sloth Skovbo.

CO2-besparelsen fremkommer ved at et ton spildolie kan renses og blive til cirka 600 kilo baseolie. Til sammenligning kan der ud af et ton råolie, som behandles hos naboen Statoil Refining kun fremstilles 20 kilo baseolie - resten bliver til en lang række andre olieprodukter. Det er en avanceret teknisk proces, der raffinerer baseolien ved destillation og ekstraktion. Olien forvarmes og filtreres, inden vandet fjernes.

Den "tørre" olie regenereres fuldt ud og bliver delt op i den genanvendelige baseolie og de forbrændingsegnede produkter, f.eks. fyringsolie, Bitumen, som er et biprodukt, udnyttes til produktion af tagpap eller asfalt. Det eneste affald i processen er det vand, der er bundet til olien. Det udgør i gennemsnit 6-8 procent af den modtagne spildolie og sendes videre til rensning. Baseolien fra Avista er næsten identisk med jomfruelig baseolie udvundet fra råolie.

– Faktisk er den genraffinerede baseoliekvalitet på nogle punkter lidt bedre, da den har en forholdsvis ensartet molekylelængde. Samtlige produkter gennemgår løbende analyser, på såvel internt som eksternt laboratorium, med henblik på at sikre den samme høje kvalitet, siger Leon Sloth Skovbo.

I Danmark findes der ikke andre virksomheder, der genraffinerer olie, faktisk er nærmeste anlæg Tecoils i Finland samt et søsterselskab i Tyskland med moderselskabet Avista Oil Group i ryggen.

– Vores chauffører sikrer en miljørigtig håndtering af spildolierne og sørger for indsamling af 10.000 tons om året i hele Danmark, siger Leon Sloth Skovbo.

Chaufførerne betjener mere end 5.000 affaldsproducenter - primært autoværksteder og industrivirksomheder, men også genbrugspladser og skibe med ærinde i danske havne.

Del

Journalist

Kirsten Brandenborg

Andre artikler