Weekly News

Jette Bjerre Hansen, seniorkonsulent hos DAKOFA. GENBRUG & AFFALD

Farligt affald i en cirkulær økonomi

Manglende identifikation og ukorrekt håndtering af farligt affald, er ifølge Jette Bjerre Hansen, seniorkonsulent hos DAKOFA, en af de største farer for den cirkulære økonomi.

Vi skal turde reagere på den viden vi får – også selv om det koster.

Der er meget af det. Affaldet. Og jo flere mennesker vi bliver, jo mere affald kommer der. Heldigvis bliver vi også stadigt bedre til at håndtere, sortere og genanvende affaldet – ligesom vi også har fået en forståelse af, at affald ikke altid er skrald, men kan være en værdifuld ressource.

Men ét er almindeligt husholdningsaffald, der i bedste fald sorteres fraktioner som pap, plast og organisk affald. Et andet er farligt affald. Det tæller alt fra blybatterier, olieaffald, asbestplader, maling til elektronisk udstyr og kan som hovedregel opdeles i genanvendeligt affald og ikke-genanvendeligt affald.

Jette Bjerre Hansen, seniorkonsulent hos DAKOFA, fortæller:

– Det er den enkelte kommune der klassificerer affald, også det farlige affald. Det sker ud fra Affaldsbekendtgørelsens bilag 2 og bilag 4, hvor det vurderes, om der er tale om farligt affald eller ej. Her tages ikke hensyn til, hvad der efterfølgende bør eller skal ske med affaldet. Blot om det kan defineres som farligt efter de gældende regler.

Først derefter vælges den rette håndtering af affaldet. Og det kan ifølge Jette godt give lidt udfordringer. Ikke mindst, når det gælder de såkaldte miljøfarekriterier, der forventes at blive indført i affaldslovgivningens regler om klassificering af farligt affald, til sommer.

Klassificeringen af det farlige affald og ikke mindst håndteringen af det, har stor betydning – ikke blot for vores miljø, men også for den cirkulære økonomi.

Det er vigtigt at holde fokus på korrekt udsortering af det farlige affald, så det ikke blandes med det øvrige affald og ødelægger genanvendelsesmulighederne. Det er derfor vigtigt at holde styr på det farlige affald og sikre, at det ender de rigtige steder, hvor man har forstand på at håndtere det.

– Den største fare for at den cirkulære økonomi fejler, er efter min mening, at man ikke får identificeret og udsorteret det farlige affald. Vi vil gerne have rene strømme, når vi skal genanvende affald, så man ikke går på kompromis med kvaliteten i de nye produkter. Vi skal ikke genanvende for enhver pris, forklare Jette Bjerre Hansen.

Ifølge hende er det en disciplin vi må erkende er nødvendig, for man har naturligvis brugt materialer gennem tiderne, der måske ikke var så gode.

– Så er man altså nødt til at bide i det sure æble. Det er ganske enkelt en måde vi skal lære at arbejde på. Og så skal vi turde at reagere på den viden vi får undervejs – også selvom det ofte er en økonomisk udfordring at skulle håndtere denne viden.

Kodeordene er viden og omhyggelighed – og metoderne er ifølge hende, at vi skal blive endnu bedre til at systematisere vores viden, samt dele og gøre den tilgængelig for andre. Og er vi i stand til det, er der stadig håb. For den cirkulære økonomi og for miljøet. 

Fakta

Farligt affald kan defineres som produkter fra vores hverdag, der indeholder stoffer, som er skadelige for natur, mennesker og dyr. De er ikke nødvendigvis farlige i sig selv, men kan udgøre en fare, hvis vi ikke indsamler og behandler dem rigtigt, når de smides ud og ender som affald.

Del

Journalist

Rikke Kokholm

Andre artikler