Weekly News

Mikkel Stenbæk Hansen, funktionsleder i Miljøstyrelsen. MILJØ

Et overset konkurrenceparameter

Danske forbrugere bliver mere miljøbevidste, og samtidig har flere danske virksomheder fået øjnene op for, at miljøforbedringer kan være en god forretning.

Køb bæredygtig mad. Vælg miljørigtig transport. Rådene er mange, og det lader til, at danskerne har taget dem til sig. To ud af tre af os vil nemlig gerne ændre adfærd for at skåne miljøet, viser en undersøgelse fra Verdensnaturfonden. Ifølge Dansk Erhverv vinder ansvarlighed i forbruget mere og mere frem og vil fortsat blive et væsentligere konkurrenceparameter for danske virksomheder, både i forhold til forbrugere, medarbejdere og øvrige interessenter.

Forbrugernes ønske om at agere ansvarligt bunder blandt andet i hensyn til miljø, dyrevelfærd og børnearbejde. Den øgede markedsføring og tilgængelighed af særligt de økologiske, miljøtilpassede og etiske produkter, for eksempel fairtrade-mærkede varer, spiller også en rolle. Mikkel Stenbæk Hansen, funktionsleder i Miljøstyrelsen, fortæller, at der er kommet langt flere miljømærkede produkter på butikshylderne de seneste 10 år:

– Der er sket en firedobling af antallet af miljømærkede produkter, primært Svanemærket og EU Blomsten, fra 2.500 produkter til nu over 10.000 forskellige produkter. Omsætningen af miljømærkede produkter beløber sig til 6,5 mia. kr., og de senere år har der været en stærkt stigende tendens.

Et miljømærke dokumenterer, at et produkt lever op til særlige miljøkrav. Målet er renere miljø og større sundhed, og det er en fordel for alle. For producenter og handlende er miljømærker derfor et stærkt instrument til markedsføring af miljøtilpassede varer. Miljømærker kan også være med til at styrke en virksomheds omdømme både i forhold til kunder og medarbejdere. Samtidig kan der være økonomiske gevinster ved at planlægge sin produktion ud fra miljømærkekrav, f.eks. besparelser på energi og vand. Men noget tyder på, at miljø er et overset konkurrenceparameter.

En undersøgelse foretaget af Mandag Morgen viser, at virksomheder, der arbejder systematisk med den internationale miljøledelsesstandard ISO-14001, er langt bedre til at reducere deres klima- og miljøbelastning end virksomheder, der ikke gør. Desværre er der kun meget få danske virksomheder, som gør det. Af de 45 toneangivende danske virksomheder, der er med i undersøgelsen, angiver over en fjerdedel, at de slet ikke kender denne miljøledelsesstandard til trods for, at de også har svaret, at miljø er en nøgleparameter for deres virksomhed.

Og miljøforbedringer kan være en god forretning. I alt er 19 af de adspurgte virksomheder certificeret efter ISO-14001, og rapporten viser, at disse virksomheder sparer helt op til 50 pct. på genanvendelse, vandbesparelser, energibesparelser og generelt mindre ressourceforbrug. Men undersøgelsen viser også, at det selv blandt virksomheder med store grønne ambitioner ikke er alle, der er certificeret efter de internationale standarder for miljø- og energiledelse.

– I den første halvdel af 00'erne steg antallet af danske virksomheder, der blev ISO14001 certificeret kraftigt, men de seneste år er denne udvikling stagneret, siger Mikkel Stenbæk Hansen.

I Miljøstyrelsen forventer man snart at kunne lancere et projekt med de regionale miljønetværk med det formål at hjælpe små og mellemstore virksomheder i gang med systematisk miljøledelse.

– Mange små og mellemstore virksomheder investerer både tid og penge i miljøarbejdet, men har måske ikke in-house kapaciteterne og tiden til at få sat system i miljøarbejdet og høste de miljømæssige og økonomiske gevinster. Men potentialet er der, og derfor hjælper vi nu små og mellemstore virksomheder med at komme i gang, siger Mikkel Stenbæk Hansen.

Fakta

Det er kun miljømærkerne Blomsten og Svanen, der er officielt anerkendte miljømærker i Danmark. Mærkerne er en garanti for, at produktet opfylder skrappe miljøkrav, tager hensyn til den menneskelige sundhed og er af god kvalitet.

Del

Journalist

Kirsten Brandenborg

Andre artikler